Válasz az Éghajlatváltozásra az Európai Városok – 27 Fenntartható Fejlesztése című projekt eredményein keresztül

Az éghajlatváltozásra történő felkészülés, illetve az éghajlatváltozás megelőzése a települések fenntartható fejlődésének megkerülhetetlen teendője.

Mindez azzal magyarázható, hogy a lakossági és közületi energiafogyasztásból és közlekedésből származó CO2 kibocsátások az összes CO2 emisszió hozzávetőleg felét teszik ki, melyeknek érdemi befolyásolása és kedvezőtlen környezeti és társadalmi-gazdasági következményei egyaránt a települések szintjén csapódik le.

Az éghajlatváltozás nem egy távoli kockázat, hanem az egyik legnagyobb környezeti fenyegetés, mely életmódunkat, környezetünket nagy mértékben befolyásolja. Az Európai Unió Városi Környezet Tematikus Stratégiája rámutat arra, hogy az Integrált Környezeti Irányítási Rendszer (Integrated Environmental Management System) megadja a szükséges válaszokat a helyi és regionális szervezetek, hatóságok részére, aminek megvalósítása egy intenzív képzést és képesség fejlesztést igényel.

A projekt főbb célkitűzései:
A projekt jelentős mértékű hozzájárulása az EU környezetvédelmi és éghajlatváltozással kapcsolatos céljainak, kötelezettségvállalásának, szabályozásának a helyi szinten történő teljesítéséhez, az Integrált Irányítási Rendszer bevezetésével/kialakításával.

Tudásbázis létrehozása a helyi és mikroregionális szervezetek éghajlatváltozás hatásaival szembeni küzdelmük támogatására úgy, hogy tevékenységük hozzájáruljon az EU üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez az Integrált Irányítási Rendszer megvalósításával.

Környezettudatosság növelése az Integrált Környezeti Irányítási Rendszerre vonatkozóan, ami egy hatékony eszköz az éghajlatváltozás hatásaira való felkészülésben a hazai hatóságok, EMAS rendszer bevezetésében illetékes testület, EMAS hitelesítők, helyi és mikroregionális szervezetek és a nyilvánosság között.

A projekt eredményeinek elterjesztése (alacsony ökológiai-lábnyom) az Integrált Környezeti Irányítási Rendszerrel rendelkező szervezetek hálózatán keresztül –ami elősegíti a projekt által elindított folyamat folytatását.

A projekt főbb tevékenységek: A CHAMP projekt tevékenységei 15 főbb intézkedésekre bonthatóak, amelyek az alábbiakat foglalják magukba:

 • Helyi és regionális szervezetek képességfejlesztése érdekében naprakész ismeretek összegyűjtése és megfelelő módszerek kidolgozása: „Integrált környezeti irányítási rendszer felé való haladás az EU27-területén az éghajlat változásaira válaszolva”,
 • Képzési programok legalább négy EU tagállam területén (Finnország, Németország, Magyarország és Olaszország) nemzeti képzési és Integrált Környezeti Irányítási Rendszert támogató hálózatok kiépítése révén,
 • Helyi és regionális szintű integrált irányítási rendszerek kiépítése tekintetében képességfejlesztő mintaprogramok megvalósítása négy EU tagállam területén, kiemelt hangsúlyt fektetve az éghajlatváltozásra;
 • Képzési program kidolgozása és megvalósítása külső partnerek, elsősorban az illetékes szervezetek és EMAS hitelesítők számára;
 • Integrált környezeti irányítási rendszereket alkalmazó városokat, régiókat és szervezeteket magába foglaló EU27 hálózati rendszer megvalósítása;

Elektronikus felület létrehozása a projekt alacsony „ökológiai lábnyom” elvének jegyében;- Eredmények széles körben történő elterjesztése, figyelemfelhívás és a projekt tapasztalatainak megosztása regionális és uniós szinten.

A projekt eredményei:

 • 16-40 db helyi és regionális szervezet/közigazgatási egység közvetlenül hozzájárult az EU éghajlatváltozással szemben vállalt célkitűzéseinek megvalósításához;
 • Legalább 4 EU tagállam területén a hatályban levő EU környezetvédelmi politikák és szabályozások fokozottabb betartása és megvalósítása helyi és regionális szinten;
 • Legalább 4 országos szintű képzési hálózat létrehozása (Finnországban, Németországban, Olaszországban és Magyarországon);
 • Legalább 4 EU tagállamban az oktatók továbbképzési programjának megvalósítása;
 • A helyi és regionális szervezetek éghajlatváltozással kapcsolatos munkájának segítése érdekében az oktatók továbbképzési programjának más EU27+ országokba történő átültetése;
 • A hitelesítők képzése révén az Integrált Környezeti Irányítási Rendszer szabványosításának fejlesztése, annak érdekében, hogy helyi és regionális szinten az EMAS rendszer megvalósítása beépüljön a stratégiai szempontok közé;
 • 16-40 db helyi és regionális szervezet/közigazgatási egység, amelyek megfelelő ismeretekkel rendelkeznek az integrált környezeti irányítási rendszerek alkalmazását illetően, ezáltal hozzájárulva az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz;
 • Uniós szinten hozzáértő integrált környezeti irányítási rendszerek hálózatának kialakítása;
 • Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, valamint tágabb értelmemben a fenntarthatóság ösztönzését segítő Integrált Környezeti Irányítási Rendszer további alkalmazása érdekében elektronikus felület létrehozása.

A projekt résztvevői: A projekt megvalósításában 4 ország területéről (Olaszország, Finnország, Németország és Magyarország) összesen 7 szervezet vett részt.

A projekt vezetője az Finnországban található Balti Városok Szövetsége (Union of Baltic Cities).

 • Union of Baltic Cities (Balti Városok Szövetsége), Finnország
 • ICLEI – Local Governments for Sustainability, Németország
 • Ambiente Italia, Olaszország
 • Lake Constance Foundation (Bódeni-tó Alapítvány), Németország
 • Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, Olaszország
 • Suomen Kuntaliitto (Helyi és Regionális Szervezetek Szövetsége), Finnország
 • Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft., Magyarország

Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. szerepe:

A Bodeni-tó Alapítvánnyal együttműködve a projekteredmények Kelet-Európában történő széles körben való elterjesztésében vett részt, elsősorban képzések, workshopok szervezése, előadások tartása, tájékoztató kiadványok és kézikönyv szerkesztése segítségével. Önkormányzatok, helyi és mikroregionális szervezetek támogatása (tanácsadás), képesség fejlesztése az Integrált Környezeti Irányítási Rendszer kialakításával kapcsolatban az Éghajlatváltozás hatásaira való felkészülés terén:

 • Helyi és regionális szervezetek és hatóságok részére 5 képességfejlesztő tréning szervezése
 • 4-10 helyi és regionális szervezet/közigazgatási egység felkészítése az integrált környezeti irányítási rendszer bevezetése érdekében, 5 önkormányzat esetén EMAS hitelesítése megszerzése
 • 4-10 helyi és regionális szervezet tevékenységének környezeti szempontú értékelése (helyzetfeltárás), stratégiai program és cselekvési terv kidolgozása tevékenységük által okozott környezeti terhelés csökkentése érdekében (a MUE – Fenntartható Városfejlesztési projektben kidolgozott módszertannak megfelelően)
 • Képességfejlesztési oktatási anyag kidolgozása magyar nyelven
 • 3 oktató felkészítése a helyi önkormányzatok képességfejlesztési képzése érdekében
 • Országos szintű tudásbázis létrehozása a projekt eredményeire alapozva
 • Projekteredmények széles körben történő elterjesztése, kommunikációs terv és disszeminációs stratégia kidolgozása.

Projekt időtartama: 36 hónap; 2009. január – 2011. december
Donor: EU LIFE + (projekt azonosító: LIFE 07 ENV/FIN/000138)

A projekt időtartama: 2009. január 1. -2012. április 30.
A projekt forrása: Európai Unió LIFE programja és a Német Környezetvédelmi Minisztérium