A Balaton Fejlesztési Tanács a területfejlesztési törvény rendelkezéseivel összhangban 2009-ben, az akkor hatályossá váló Területfejlesztési Koncepció elfogadásával egyidőben döntött arról, hogy az üdülőkörzetre vonatkozóan rendszeres fejlesztési monitoring elemzések készüljenek. E döntést az a cél motiválta, hogy az üdülőkörzetben zajló jelenségekről készülő időbeni és területi összehasonlító elemzések valós információkat tárjanak a döntéshozók elé. E döntéstámogató munka elvégzését a tanács munkaszervezetére, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft-re bízta.

A BFT által elrendelt feladaton túl a területi monitoringgal kapcsolatos feladatok ellátását szükségessé teszi a 37/2010. Kormányrendelet is mely részletezi, hogy a térségi fejlesztési tanácsok és a megyék milyen tartalommal és határidőkkel kötelesek elvégezni éves, a területi folyamatok alakulását monitorozó elemzési tevékenységüket. A Balaton Kiemelt Térség éves területi monitoring jelentése minden évben a Tanács elfogadó határozatát követően március 31-ig megküldésre kerül az érintett szakpolitikai szereplők felé.

Korábbi évek monitoring jelentései: