BFT ülések

BFT ülések

Balaton Fejlesztési Tanács ülései

A Tanács az üléseit évenként legalább négy alkalommal, az elfogadott éves munkatervében meghatározott napirendek megtárgyalásával tartja. Indokolt esetben az SZMSZ-ben meghatározott módon rendkívüli ülés összehívására is sor kerülhet.

BFT 2023. évi munkaterve

2/2020.(11.17.) sz. Elnöki utasítás a vészhelyzetben elektronikus hírközlési eszközök igénybevételével tartandó Tanácsülés lebonyolításának eljárásrendjéről

A Tanács ülései nyilvánosak, azonban az ülésen történő részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Amennyiben rendszeresen szeretne értesülni a Tanács üléseiről, rendezvényeiről kérjük, szíveskedjék ezt jelezni elérhetőségeinken adatok megadásával (név, beosztás, képviselt szervezet, elérhetőségek).

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében a BFT ülésein az szavazhat, aki teljesítette vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét. Ez a jogszabályi előírás vonatkozik az eseti helyettesekre (delegáltak) is.
Ha a BFT-n kívüli tevékenysége miatt más szervezetnél érvényes, leadott vagyonnyilatkozata van, akkor a “Nyilatkozat vagyonnyilatkozat érvényességéről” című nyomtatványt kell kitölteni és azt az adott BFT-ülés előtt leadni / megküldeni.
Amennyiben az ülésen szavazati joggal résztvevő tag az ülés időpontjában nem rendelkezik leadott, érvényes vagyonnyilatkozattal, a saját, illetve a vele egy háztartásban élő hozzátartozói vagyonnyilatkozatát 2 példányban és az ülés előtt lezárt borítékban kell átadnia / megküldenie. A szükséges dokumentumok az alábbi linken elérhetőek el: Vagyonnyilatkozat benyújtása BFT-hez