ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv) 1. melléklete szerint
Balaton Fejlesztési Tanács Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség
I. Szervezeti, személyzeti adatok
1-4. Kapcsolati adatok, szervezet, vezetők Balaton Fejlesztési Tanács
Dr. Bóka István elnök
Czunyiné dr. Bertalan Judit elnök
Hivatali kapu elérhetőségek: Hivatal rövid neve BFT1998, KRID 650044777
Központi e-mail cím: bftkht@balatonregion.hu
Titkárság: titkárság@balatonregion.hu
https://www.balatonregion.hu/hu/kapcsolat
Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató
Székhely: 8600 Siófok, Batthyány u. 1.
Telefonszám: 06/84 313-346
Tel./Fax: 06/84 317-002
Honlap: www.balatonregion.hu
Központi e-mail cím: bftkht@balatonregion.hu
Titkárság: titkarsag@balatonregion.hu
Elérhetőségeink
5. Testület szerve A Balaton Fejlesztési Tanács


A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökségnél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
6. A közfeladatot ellátó szerv felügyelete alatt álló más közfeladatot ellátó szerv Nincs ilyen szerv.
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet
A Balaton Fejlesztési Tanács tevékenységéhez kapcsolódó szakmai háttérmunkát a Tanács tulajdonában álló Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. végzi. Nincs ilyen szerv.
8. Közalapítványok Nincs ilyen közalapítvány.
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv Nincs ilyen szerv.
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok Nincs ilyen lap.
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve Somogy Megyei Kormányhivatal
Cím: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.
Telefon: 82/502-600
Fax: 82/502-603
E-mail: hivatal@somogy.gov.hu
Honlap: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somog...
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1. Feladat, hatáskör - SZMSZ BFT SZMSZ 2024.02.16.
BFT SZMSZ 2023.02.17.
KFT Alapító Okirat 2022.02.18.
KFT Alapító Okirat 2020.08.28.
KFT SZMSZ 2017.12.08.
KFT SZMSZ 2010.02.08.

Adatvédelmi szabályzat 2020
Adatvédelmi szabályzat 2017
2. Tájékoztatók
A Balaton Fejlesztési Tanácsnál és a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökségnél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
3. Önként vállalt feladatok A Balaton Fejlesztési Tanácsnál és a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökségnél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
4. Hatósági ügyek intézésnek rendje A Balaton Fejlesztési Tanácsnál és a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökségnél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
5. Közszolgáltatások A Balaton Fejlesztési Tanácsnál és a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökségnél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
6. Nyilvántartások A Balaton Fejlesztési Tanácsnál és a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökségnél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
7. Kiadványok A Balaton Fejlesztési Tanácsnál és a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökségnél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
8-9. Testület ülései, jegyzőkönyve, határozatai, előterjesztések A Tanács az üléseit évenként legalább négy alkalommal, az elfogadott éves munkatervében meghatározott napirendek megtárgyalásával tartja. Indokolt esetben az SZMSZ-ben meghatározott módon rendkívüli ülés összehívására is sor kerülhet.
A Tanács ülései nyilvánosak, azonban az ülésen történő részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökségnél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
10. Hirdetmények, közlemények Az Aktuális információk a KEZDŐOLDALon , pályázati közlemények az AKTUÁLIS BFT PÁLYÁZATOK érhetőek el.
A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökségnél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
11. Pályázatok A Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázatokkal, támogatásokkal kapcsolatos információk valamint a korábbi pályázatok eredményei a PÁLYÁZATOK, TÁMOGATÁSOK oldalon érhetőek el.
A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökségnél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
12. Vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai Állami Számvevőszék 22041 számú jelentése
13. Közérdekű adatok igénylésének rendje KÖZADAT szabályzat 2022
Adatvédelmi felelős: Baliné Berlinger Ildikó
E-mail: bildiko@balatonregion.hu, Telefon: 84/313-346 102 mellék
14. Statisztikai adatgyűjtés KSH adatgyűjtés BFT 2024 évi
KSH adatgyűjtés BFT 2023 évi
KSH adatgyűjtés BIKNKFT 2024 évi
KSH adatgyűjtés BIKNKFT 2023 évi
15. Közérdekű adatok, adatigénylések statisztikái Aktuális:
A Balaton Fejlesztési Tanácsnál és a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökségnél 2023. évben elutasított (nem teljesített) közérdekű adatigénylés nem volt.
Archív:
A Balaton Fejlesztési Tanácsnál és a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökségnél 2022. évben elutasított (nem teljesített) közérdekű adatigénylés nem volt.
16-17. Közérdekű adatok felhasználása, hasznosítása A Balaton Fejlesztési Tanácsnál és a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökségnél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
18. Különös és egyedi közzétételi lista A Balaton Fejlesztési Tanácsnál és a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökségnél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
19-25. Közadatok újrahasznosítása A Balaton Fejlesztési Tanácsnál és a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökségnél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
III. Gazdálkodási adatok
1. Költségvetés, beszámoló A Balatoni Integrációs Kft. 2023. évi beszámolója
A Balatoni Integrációs Kft. 2022. évi beszámolója
A Balatoni Integrációs Kft. 2021. évi beszámolója
A Balatoni Integrációs Kft. 2020. évi beszámolója
A Balatoni Integrációs Kft. 2019. évi beszámolója
A Balatoni Integrációs Kft. 2018. évi beszámolója
A Balatoni Integrációs Kft. 2017. évi beszámolója
A Balatoni Integrációs Kft. 2016. évi beszámolója
A Balatoni Integrációs Kft. 2015. évi beszámolója
A Balatoni Integrációs Kft. 2014. évi beszámolója
A Balatoni Integrációs Kft. 2013. évi beszámolója
A Balatoni Integrációs Kft. 2012. évi beszámolója
A Balatoni Integrációs Kft. 2011. évi beszámolója
A Balatoni Integrációs Kft. 2010. évi beszámolója
A Balatoni Integrációs Kft. 2009. évi beszámolója
A Balatoni Integrációs KHT beszámolói 2004-2008
2. Foglalkoztatottak - Különös közzétételi lista A Balaton Fejlesztési Tanácsnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. A 2009.évi CXXII.törvény szerinti közzétételi kötelezettség
2024
2023


3. Támogatások Az adatok a PÁLYÁZATOK, TÁMOGATÁSOK oldalon érhetőek el.
A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökségnél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
4. Szerződések A Balaton Fejlesztési Tanácsnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések .
5. Koncessziók A Balaton Fejlesztési Tanácsnál és a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökségnél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
6. Egyéb támogatások A Balaton Fejlesztési Tanácsnál és a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökségnél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
7. Európai Unió által támogatott projektek A Balaton Fejlesztési Tanácsnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. Nemzetközi projektek
Széchenyi 2020 projektek
Széchenyi Plusz (2021-2027) projektek
Megvalósult Nemzetközi projektek
8. Közbeszerzések A Balaton Fejlesztési Tanácsnál és a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökségnél nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. A közbeszerzési tervek, az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezések az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) érhetők el. Az ajánlatkérő szervezetnél a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökségre leszűrve jelennek meg a közbeszerzési információk.
1. Éves terv https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kerese...
2023-as közbeszerzési terv
2. Összegzés az ajánlatok elbírálásáról https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/l...
3. Összegzés a megkötött szerződésekről https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLi...
További információ: Öt millió forint feletti szerződések (Közérdekű adatok 3.4. pont)