A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott fejlesztési program mentén ösztönözze; és külső források, szaktudás bevonásával támogassa a régióban megvalósuló fejlesztéseket, felkarolja az új, innovatív ötleteket, ösztönözze a régió egészére kiterjedő elképzelések megvalósítását. A Tanács fontosnak érzi, hogy folyamatosan figyelve a régió életének eseményeit, változásait, teljes körű információval rendelkezzen a végbemenő gazdasági, társadalmi, környezeti folyamatokról, eseményekről, és erről tájékoztassa a régió élete, fejlesztése iránt érdeklődő személyeket, szervezeteket. A Tanács elkötelezettséget érez az iránt, hogy híd szerepet betöltve teret adjon a régió fejlesztésében résztvevő szervezetek párbeszédének, együttműködésének.
A Tanács megalakulásáról és működéséről a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) rendelkezik.

Területi illetékesség

A Tanács illetékességi területe a Balaton Kiemelt Térségre (régióra) terjed ki, melynek területi lehatárolását a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) adja. A BKÜ-t 180 település alkotja, melyek 3 megye (Somogy, Veszprém, Zala) területén helyezkednek el.
A térség 2000-től önálló területrendezési tervvel és szabályozással rendelkezik, melynek hatályos változatát - a 2000. évi CXII. törvényt (Balaton törvény) felváltó- Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény Negyedik Részét alkotó Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve tartalmazza.
A térség állandó népességének száma a 2020-as évek elején meghaladja a 270 ezer főt, amelyet további mintegy negyedmillió fővel egészítenek ki a hosszabb-rövidebb ideig a Balatonnál tartózkodó üdülőtulajdonosok.

A Tanács tagjai

A Tanács tagjait és működését a mindenkor hatályos Területfejlesztési Törvény (Tftv.) és a Tanács szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ) határozza meg. Ennek megfelelően a Tanács tagjai:

 • a tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlések elnökei (3 fő),
 • az érintett megyei közgyűlés 1-1 képviselője (3 fő),
 • a területfejlesztésért felelős miniszter képviselője,
 • az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter képviselője,
 • a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszter képviselője,
 • a területrendezésért felelős miniszter képviselője,
 • a környezetvédelemért felelős miniszter képviselője,
 • a vízgazdálkodásért felelős miniszter képviselője,
 • a turizmusért felelős miniszter képviselője, valamint
 • a természetvédelemért felelős miniszter képviselője.

A Tanács elnökei

 • a tagok közül választott elnök 2010.12.17-től dr. Bóka István Balatonfüred város polgármestere
 • a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter által kijelölt elnök 2022.09.19-től Czunyiné dr. Bertalan Judit, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

A két elnök az elnöki feladatokat, mint társelnökök, egymással együttműködve látják el.
A tagok felsorolását a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának függeléke tartalmazza.

Balaton Fejlesztési Tanács Szervezeti Működési Szabályzata
BFT taglista – SZMSZ melléklete

A Tanács tevékenysége

A Tanács tevékenysége két alapfeladat köré csoportosítható:

1. A régió fejlesztési irányainak meghatározása Az elmúlt időszak legjelentősebb feladata a Tanács életében a 2021-27-es programozási időszakra való felkészülés volt. A Tanács területfejlesztési törvényben meghatározott alapfeladatai közé tartozik a térségfejlesztési dokumentumok elkészítése. A BFT 2019-2021-ben felülvizsgálta a korábbi tervidőszak eredményeit és meghatározta a Balaton Kiemelt Térség elkövetkező évekre vonatkozó fejlesztési céljait, elkészítette a fejlesztési dokumentumokat, melyek egymásra épülő elemei:

 • Helyzetértékelés;
 • Koncepció (-2030);
 • Területfejlesztési Program: Stratégia, Operatív Program (2021-2027);

A Tanács a tervek kidolgozásában jelentős segítséget kapott a térség szereplőitől, szakértőitől, akik a szakmai fórumokon az elkészült anyagok véleményezésével hatékonyan részt vettek a fejlesztési elképzelések, feladatok meghatározásában.
A tervezési munkát irányító „vízió” alapgondolata, hogy a Balaton régiót egy olyan hellyé kell fejleszteni, ahol egyaránt

 • jó élni;
 • jó pihenni, nyaralni;
 • jó vállalkozni, dolgozni.

2. A fejlesztési célok elérését ösztönző programok és projektek megvalósítása A Tanács a tervezési feladatok mellett nagyon fontos ösztönző szerepet lát el a térségi fejlesztések, beruházások megvalósításában, projektek kidolgozásában, amelyet a hatáskörében lévő források felosztásával, pályázati támogatások biztosításával valósít meg. A támogatási lehetőségek meghatározásában a Tanács az elfogadott fejlesztési programokban kitűzött célokat és az aktuális térségi feladatok megoldását tartja szem előtt.

Az elmúlt évek főbb támogatási területei az alábbiak voltak:

 • a régió közbiztonságának-vízbiztonságának fejlesztése
 • települései zöldterületek, közterületek fejlesztésének támogatása;
 • rendezvények támogatása.

A Tanács tevékenységéhez kapcsolódó szakmai háttérmunkát a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség végzi.

A Tanács tevékenységének részletes bemutatása éves bontásban az Általános közzétételi lista oldalon érhető el.