Tisztelt Látogató!

A Tanács a tervezési feladatok mellett nagyon fontos ösztönző szerepet lát el a térségi fejlesztések, beruházások megvalósításában, projektek előkészítésének, felszínre kerülésének segítésében, amelyet a hatáskörében lévő források felosztásával, pályázati támogatások biztosításával valósít meg. A támogatási lehetőségek meghatározásában a Tanács az elfogadott fejlesztési programokban megfogalmazott célokat és a felmerült térségi problémák megoldását tartja szem előtt.

Az elmúlt évek főbb ösztönzési területei voltak:
• vízminőség-védelem, mederkotrási beruházások megvalósítása;
• szennyvíz elvezetési rendszer fejlesztése;
• strandi szolgáltatások fejlesztése;
• horgászturizmus fejlesztése;
• településrendezési tervek készítése;
• településkép javítását szolgáló intézkedések támogatása;
• szőlészeti-borászati ágazat fejlesztése;
• a régió közbiztonságának fejlesztése;
• rendezvények támogatása.

A Tanács tevékenységéhez kapcsolódó szakmai háttérmunkát a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. végzi.