A Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Testülete

A 2010. évi önkormányzati választásokkal megszűnt a Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testülete, amely 15 éven keresztül a régióban érintett három megye közgyűlési elnökei által létrehozott, majd ismételten fenntartott jogi személyiség nélküli testületként működött.

A választásokat követően, az átalakuló közigazgatási rendszerben, a megyei közgyűlések kompetenciájának változásához igazodóan, a testületet a korábbi formában nem lehetett fenntartani.

A BFT elnöke a korábban folytatott elemző-, tervező-, tanácsadó- és végrehajtó tevékenység fontosságát és szükségszerűségét fenn kívánta tartani, ezért közbiztonsági tanácsosnak kinevezte a KTT korábbi elnökét, Jamrik Pétert.

2011. év elejére elkészült a Nemzeti Együttműködés programján alapuló, új közbiztonsági fejlesztési koncepció, amelyet Közbiztonsági Együttműködési Program néven a BFT 2011. június 24-én elfogadott és egyben döntött a Közbiztonsági Testület létrehozásáról. 2015-ben, majd 2019-ben a BFT a Testület mandátumát változatlan céllal és tartalommal meghosszabbította.

A Testület működésének indokoltságát jelzi, hogy az elmúlt időszakban a közbiztonsággal kapcsolatos feladatok mind mennyiségüket, mind szakirányukat illetően jelentősen bővültek. A megfelelő színvonalú munka megkövetelte, hogy az érintett szakterületek vezetőinek, illetve delegáltjainak részvételével, széleskörű egyeztetésen alapuló és a kölcsönös információcserét biztosító munkamódszert valósítsunk meg. Ennek feltétele a konszenzuson alapuló koordinált tevékenység, célszerű változata a BFT keretében működő, elemző, előkészítő, javaslattevő, tanácsadó jellegű testület.

A Testület a következő szakterületeken tevékenykedik:

 • Közrendvédelem és bűnmegelőzés, áldozatvédelem
 • Település rendészet
 • Mentés- elsősegélynyújtás és ellátás
 • Lakossági tájékoztató-, viharjelző-meteorológiai előrejelzés, közérdekű infokommunikációs rendszerek
 • Tűz- és katasztrófavédelem
 • Környezet- és vízvédelem
 • Vízi-, közúti- és légi közlekedés biztonsága

Mindezek a tágan értelmezett közbiztonság olyan speciális megnyilvánulási területei, illetve összetevői, amelyek megfelelő rendező elvek mellett nemcsak fejlesztésekkel, hanem költség-hatékony működtetéssel – nagy társadalmi támogatottság mellett – képesek a térségi közbiztonsági paramétereket javítani, a lakosság és az ide látogatók biztonságérzetét fokozni.

A Testület figyelemmel kíséri a régió közbiztonsági helyzetét, idegenforgalmi-, valamint településszociológiai- és településüzemeltetési jellemzői és igényei alapján a szakirányú fejlesztéseket készíti elő, illetve koordinálja. Számba veszi a nagy rendezvények, a régiós fejlesztési elképzelések, tervek, pályázatok közbiztonsági hatásmechanizmusait, következményeit, azokat véleményezi. A Balaton turisztikai jellemzői, az innovatív eszközök és újabb szabadidős attrakciók, a vendégek igényei alapján preventív felkészülési és felkészítési projekteket alkot és hajt végre. Ellenőrzi a megvalósulást, elemzi a hasznosulás területeit, mértékét és következményeit. Szükség esetén javaslatot tesz az intézkedésekre, jogszabály módosításokat kezdeményez.

A Testület elnöke a BFT közbiztonsági tanácsosa, Jamrik Péter.

A Testület tagjai az alábbi személyek:

 • Anda György r. ezredes, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti főkapitány-helyettese (egyben a KT közbiztonsági munkacsoportjának vezetője);
 • Pungor János r. ezredes, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti főkapitány-helyettese;
 • Horváth László r. ezredes, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője (egyben a KT vízbiztonsági munkacsoportjának vezetője);
 • Prok József r. ezredes, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti főkapitány-helyettese;
 • Wéber Antal tű. dandártábornok, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője
 • Heizler György tű. ezredes, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyugalmazott igazgatója (egyben a KT rendkívüli helyzetek munkacsoportjának vezetője);
 • dr. Vörös Péter, az Országos Mentőszolgálat régiós igazgatója;
 • Bagyó Sándor a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület elnöke.

A Testület állandó szakértői:

 • dr. Horváth Ákos, az Országos Meteorológiai Szolgálat siófoki obszervatóriumának vezetője;
 • Dobai Sándor, a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület elnöke;
 • Kravinszkaja Gabriella, a Balatoni Vízügyi Kirendeltség vezetője;
 • dr. Garamvölgyi László r. dandártábornok, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács képviselője;
 • Pausz Ferenc, az Országos Polgárőr Szövetség közlekedési alelnöke;
 • Böröcz István, a Magyar Vitorlás Szövetség képviselője.

A Testület önálló költségvetéssel és finanszírozási forrással nem rendelkezik. Tagjai a felkérés elfogadásával térítés nélkül végzik a testületi munkát.
Az adminisztrációs hátteret a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft biztosítja.