Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Kabinet

Az 1996-ban megkezdett régiós közbiztonsági koordinációs tevékenység első szervezett formája az 1998-ben létrehozott Balatoni Közbiztonsági Tanácsadó Testület (KTT) volt, amelynek munkáját a 2010. évi önkormányzati választásokat követően a Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Testülete folytatott (BFT KT). Ezt az időszakot a 2022. évi országgyűlési választásokat követően zárta a Testület a teljes időszakot (1996-2022) átívelő összefoglaló és értékelő dokumentumával. (Letölthető dokumentum)

A Balaton Fejlesztési Tanács ezt értékelve és a Balaton régiót jelentő közigazgatási egységek gazdasági- társadalmi céljai, továbbá a turisztikai fejlesztések ismert alapvetéseinek támogatása okán a korábban folytatott elemző-, tervező-, tanácsadó- és végrehajtó tevékenység eredményességét és fontosságát elismerve a megkezdett tevékenységet fenn kívánja tartani, ezért a BFT Közbiztonsági Testülete átalakításával létrehozza a Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Kabinetet (BFT KK).
(Erről a BFT a 11/2023 számú határozatával 2023.05.18.-án döntött.)

A Közbiztonsági Kabinet (KK) indokoltságát jelzi, hogy az elmúlt időszakban a közbiztonsággal kapcsolatos feladatok mind mennyiségüket, mind szakirányukat illetően jelentősen megváltoztak, bővültek. A megfelelő színvonalú munka megkövetelte, hogy az érintett szakterületek vezetőinek, illetve delegáltjainak részvételével, széleskörű egyeztetésen alapuló és a kölcsönös információcserét biztosító munkamódszert valósítsunk meg. Ennek feltétele a konszenzuson alapuló koordinált tevékenység, célszerű változata a BFT keretében működő, többszintű döntési struktúrát lehetővé tevő elemző, előkészítő, javaslattevő, tanácsadó jellegű Kabinet.

A Kabinet a következő szakterületeken tevékenykedik:

 • Közrendvédelem és bűnmegelőzés, áldozatvédelem;

 • Település rendészet, rendezvények biztonsága;

 • Mentés, elsősegély-nyújtás és egészségügyi ellátás;

 • Lakossági tájékoztató-, viharjelző-meteorológiai előrejelzés, közérdekű infokommunikációs rendszerek;

 • Tűz- és katasztrófavédelem;
 • Környezet- és vízvédelem – beleértve a halgazdálkodás, a vadgazdálkodás, és limnológia környezetre és a Balatonra gyakorolt hatását -, továbbá vízszabályozás;

 • Vízi- közúti- és légi közlekedés biztonsága;

Mindezek a tágan értelmezett közbiztonság olyan speciális megnyilvánulási területei, illetve összetevői, amelyek megfelelő rendező elvek mellett nemcsak fejlesztésekkel, hanem költség-hatékony működtetéssel - nagy társadalmi támogatottság mellett - képesek a térségi közbiztonsági paramétereket javítani, a lakosság- és az ide látogatók biztonságérzetét fokozni.

A Kabinet figyelemmel kíséri a régió közbiztonsági helyzetét, idegenforgalmi-, valamint településszociológiai- és településüzemeltetési jellemzői és az igazolt igények alapján a szakirányú fejlesztéseket előkészíti, illetve koordinálja. Számba veszi a nagy rendezvények, a régiós fejlesztési elképzelések, tervek, pályázatok közbiztonsági hatásmechanizmusait, következményeit, azokat véleményezi. Ellenőrzi a megvalósulást, elemzi a hasznosulások területeit, mértékét és következményeit. Figyelemmel kíséri a régió biztonságát érintő meteorológiai-, geológiai- és természeti-, továbbá épített környezeti folyamatokat. Szükség esetén javaslatot tesz az intézkedésekre, jogszabály módosításokat kezdeményez.

A BFT közbiztonsági értékelési-, fejlesztési- és koordinációs tevékenységének alapvetései

A BFT Közbiztonsági Kabinetje munkáját a az alábbi szakmai fókuszpontok szerint, illetve alapvetésekkel folytatja:

 • A Balaton Régió turisztikai vonzóerejének megőrzése és fokozása szempontjából kiemelt fontosságú a köz- és vízbiztonság jelenlegi kedvező színvonalának fenntartása;
 • A BFT integráló tevékenységéhez illeszkedően szükséges a Kabinet közreműködése a BFT döntéseket megelőző elemző- és szintetizáló munkájának segítésére;
 • A régió három vármegye közös területén fekszik, amelynek következtében a közbiztonsági szervezetek három vármegyei irányítással rendelkeznek. Ezen okok miatt kívánatos a koordináló jellegű szerepkör fenntartása úgy a stratégiai-, mint az operatív feladatok tekintetében és a fejlesztés összehangolása érdekében is;
 • A köz- és vízbiztonság kérdésköre a jelenségek kezelése szempontjából különböző szakterületekhez kapcsolódnak, ezért célszerű a munkákat a közös jellemzőik alapján csoportosítani, illetve ehhez igazodóan kialakítani a póluspontokat, a munkacsoportokat, valamint a szakértői hátteret;

 • Jól körvonalazható a szakmai együttműködés
  - a köz- és közlekedésbiztonság, bűnmegelőzés és áldozatsegítés,
  - a rendkívüli helyzetek kezelése, a tűzvédelem- és tűzoltás, a műszaki mentés és katasztrófavédelem,
  - a vízbiztonság (prevenció, tájékoztatás, szabályozás, felkészítés és mentés) területén.
 • A fejlesztési források eddigi nagyságrendje messze nem biztosítja a kiemelt projektek végrehajtását, de még a kisebb lokális- és szakmai feladatokhoz kapcsolódó járulékos támogatások keretét sem. Cél és egyben feladat is a források hatékony koordinálása;
 • Szükséges a közbiztonságra fordítható fejlesztési források jelentős növelése, valamint a más forrásgazdák közbiztonsági jellegű fejlesztéseinek kialakításába történő jelentősebb részvétel;
 • Az elmúlt évtizedekben kialakult tevékenységi körök a köz- és vízbiztonság területén komplexek és indokoltak, azonban ezek rendszeres és indokolt hozzáigazítása a társadalmi elvárásokhoz és a változó körülményekhez szükséges;
 • A Balaton megváltozott társadalmi-, beruházási/tulajdonosi- és turisztikai céljai összehangolatlansága számos konfliktus forrása (lásd: konfliktus-mátrix) amelyek feloldásához a BFT felelős szerepvállalása is szükséges;
 • A köz- és vízbiztonság területén kiemelkedő munkát végző szakemberek társadalmi elismerését célzó évente ismétlődő díjazás közismert és támogatott, azt fenn kell tartani. A díjazottak anyagi elismerésének mértékét az elismert teljesítményekhez, valamint a jövedelmi viszonyokhoz szükséges igazítani.
 • Szerény mértékben jelenik meg a helyi- és országos médiákban a Balaton köz- és vízbiztonsági állapota, az ennek érdekében tett erőfeszítések, eredmények. Mindezek általában valamely negatív jelenség során eredményeznek sajtóvisszhangot. Ezen fordítani kell megfelelő proaktív kampánnyal, illetve tervezett kommunikációs folyamattal.

A Közbiztonsági Kabinet elnöke a BFT közbiztonsági tanácsosa, Jamrik Péter.

A Közbiztonsági Kabinet tagjai:

 • Anda György r. ezredes, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti főkapitány-helyettese, a Kabinet Rendészeti Munkacsoportjának vezetője

 • Horváth László r. alezredes, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője, a Kabinet Vízbiztonsági Munkacsoportjának vezetője

 • Oláh László tű. alezredes, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, a Kabinet Rendkívüli Helyzetek Munkacsoportjának vezetője

A Kabinet és a Munkacsoportok tevékenységét felkért állandó- és eseti szakértők segítik.

A Testület önálló költségvetéssel és finanszírozási forrással nem rendelkezik. Tagjai a felkérés elfogadásával térítés nélkül végzik a testületi munkát.
Az adminisztrációs hátteret a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft biztosítja.