Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása

A Be-Natur elnevezésű nemzetközi projekt témája a Natura 2000 területek hatékonyabb irányításának/kezelésének megvalósítása.

A dél-kelet Európai országok különböző helyzetben és szinten vannak a Fauna-Flóra-Élőhely Direktíva előírásainak megvalósításában a Natura 2000 területekre vonatkozóan. Az uniós tagországok (Magyarország, Románia, Görögország, Ausztria, Bulgária, Olaszország) már kijelölték a Különleges Természetmegőrzési Területeket (SCI ill. SAC) és a Különleges Madárvédelmi Területeket (SPA), de még ki kell dolgozniuk vagy megvalósítaniuk a kezelési terveket élőhelyek, fajok megőrzésére különös tekintettel azon élőhelyekre és fajokra, amelyeket az éghajlatváltozás hatásai által kiváltott megváltozott környezet veszélyeztet. Szerbia azon országok közé tartozik, ahol folyamatban van a Natura 2000 területek kijelölése. Az ismeretek átadása, tapasztalatok cseréje ebben a folyamatban alapvető, hogy a különbségeket, hiányosságokat csökkentsük a Direktíva előírásainak teljesítésében.

A projekt célja javítani az élőhelyek, valamint a természet és a biológiai sokféleség védelmét Natura 2000 területeken. A projekt segít elérni a Fauna-Flóra-Élőhely Direktívában (92/43 EEC) megfogalmazott célokat a partnerek közötti tapasztalatok, legjobb megoldások megosztásának elősegítésével, a stratégiai tervezés, feladattervek összeállítás során.

A projekt átfogó célja: szembenézve a biológiai sokféleség csökkenésével általános érvényű stratégiák, feladattervek meghatározása a természeti örökség és tájképvédelem terén a Délkelet-Európai országokban, különös tekintettel az élőhelyek és fajok védelmére (összhangban a 92/43 EEC és 79/409/EEC Irányelvekben rögzítettekkel), valamint az éghajlatváltozás hatásainak és a rossz terület kezelésnek kivédése érdekében.

Együttműködve a Nimfea Természetvédelmi Egyesülettel és a projekt partnerekkel, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. hozzájárult a projekt által érintett földrajzi terület ökoszisztémájának, a közösen kiválasztott élőhelyek és fajok megőrzéséhez. A Kft. részt vett az Egységes Nemzetközi Stratégia (Transnational Joint Strategy and Action Plan) és Kezelési Terv kidolgozásában, amely során az egyes országok közötti hiányosságok, elérések azonosítására, elemzésére került sor a Natura 2000 területek kezelése, Irányelvek, jogszabályok betartásának figyelembevételével, illetve a lehetséges megoldások meghatározására került sor. A stratégia és feladatterv kidolgozásába bevonásra kerültek döntéshozók, a természetvédelem terén érdekelt felek, szakemberek is, ezáltal segítve annak későbbi megvalósítását. Tekintettel arra, hogy a Balaton Natura 2000 terület (Kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület), a Kft. aktívan közreműködött a Stratégia megvalósításában: közvetlen tevékenységek ellátása során, mint pl. helyi szakemberek képzésében, élőhely megőrzésben és konkrét kezelési terv készítésében. Végül, de nem utolsó sorban az Ügynökség hozzájárult a környezetbarát viselkedés, környezettudatosság növeléséhez célirányos workshop-ok, terepbejárások szervezésével diákok, iskolák részére a fenntartható turizmus elősegítése érdekében.

Partnerség: 7 ország (Ausztria, Bulgária, Görögország, Olaszország, Románia, Szerbia és Magyarország) területéről összesen 14 szervezet vesz részt a projektben. A projekt vezetését, koordinálását a magyarországi Nimfea Természetvédelmi Egyesület látja el.

A projekt időtartama: 2011. február 1. – 2014. január 1.

A projekt forrása: Európai Unió Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködés

Honlap: www.be-natur.it