A Balaton és térsége Magyarország kiemelkedően fontos idegenforgalmi desztinációja.

A vendégforgalom döntő hányada a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás területén generálódik, de az regisztrált üzleti szállásadás vendégforgalma is egyre jelentősebb nagyságrendet alkot. A 2010-es években a regisztrált üzleti szektor forgalma 20 %-os részesedésről 25 %-ra növekedett, amivel párhuzamban a kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma ugyanennyivel, 80 % körüli értékről 75 %-ra mérséklődött.

Az üdülőkörzetbe érkező külföldi és belföldi vendégkör egymáshoz viszonyított aránya az elmúlt évtizedek során többször módosult. Az utóbbi egy évtized ideje alatt egyre bővülő belföldi és csökkenő külföldi vendégrészesedést jelentkezik. Hasonló tendenciamozgás tapasztalható a vendégéjszakák számának változásaiban is, ahol mind az üzleti, mind a kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszaka száma jelentősen növekedett. Azonban az elmúlt évtizedben növekvő vendégforgalom rövidülő tartózkodási időhöz vezetett, aminek lényeges komponense a térségben hosszabb ideig tartózkodó külföldi vendégkör forgalmának csökkenése, mivel a belföldi vendégek rövidebb időre érkeznek, de sokkal gyakrabban, mint a külföldiek, ezzel együtt a 2010-es évtized során a Balaton turisztikai pozícióit nemcsak megtartotta, hanem versenyképességét számottevően növelte.

Ezt a folyamatot szakította meg a 2020-2021 során több megbetegedési hullámban kibontakozó koronavírus-járvány, amely a turizmusszektor többszöri, gyakorlatilag teljes leállásához vezetett. Az első szektorális leállás 2020. március és májusa között következett be, amit a járvány első hullámának végén, 2020 nyarán, szerencsés módon a szokásos idegenforgalmi főszezon ideje alatt teljes nyitás követett.

A külföldön még sok helyen még érvényben lévő korlátozások így is a külföldi turisták tömegeinek elmaradását eredményezték, ezzel párhuzamban a belföldi nyaralni vágyók tömegeit viszont a Balatonhoz vezették. A Balaton térségében 2020 nyarán megélénkülő vendégforgalom a szálláshelyek és kapacitások nagyfokú telítettségéhez, és rendkívül drasztikus kereskedelmi áremelkedésekhez vezettek. Egy szoba egy működési napjára jutó szállásdíj 2020. augusztusra a járványt közvetlenül megelőző szint több mint négyszeresére 21 ezer Ft fölé emelkedett, ami kétszerese a 2019 egész évi átlagszintnek. Egy szoba átlagára 2020 nyarán 20 és 30 ezer Ft között alakult, de még az őszi hónapokban, a járvány második hullámát megelőzően is 17-18 ezer Ft közötti szinten alakult.

Ezzel együtt a turizmusszektor veszteségei így rendkívül jelentősek voltak, mivel a rövid ideig megélénkülő vendégforgalom még így is jelentősen elmaradt a 2019 év hasonló időszakának forgalmától.

A koronavírus-járvány 2020 késő őszén bekövetkezett második hulláma a turizmusszektor újabb, gyakorlatilag teljes leállását eredményezte, mégpedig a második megbetegedési hullámra ráépülő harmadik megbetegedési hullám miatt időben is elhúzódó módon. Az újólagos nyitás a járvány harmadik hullámának végén, a 2021 évi idegenforgalmi főszezon kezdetére következett be, amikor is ismét, rövid idő alatt jelentősen megélénkülő turistaforgalommal számolhatunk.

A koronavírus-járványt megelőző évtizedes átlag lapaján a külföldi és belföldi vendégek aránymegoszlása a Balaton körül egy a négyhez (25 % külföldi és 75 % belföldi), ugyanez az arány 2020 évben egy a kilenchez módosult (11,5 % külföldi, 88,5 % belföldi). Időszakos összefüggésben a külföldi vendégek idegenforgalmi arányának hosszú távú relatív csökkenésével, az üdülőkörzetben mérhető, külföldi és belföldi turisták tartózkodási idejét is magába foglaló átlagos tartózkodási idő a 2010-es évtized ideje alatt néhány átmeneti megtorpanástól eltekintve fokozatosan, évről évre csökkent.

A koronavírus-járvány azonban ezeket a folyamatokat is módosította, a kevesebb vendég a külföldiek esetében nagyon hektikussá változtatta a tartózkodási időt. Amikor lehetett jönni, akik ide is érkeztek jellemzően hosszabb időt tartózkodtak a Balaton körül, mint akár egy évvel korábban, amikor pedig szűkösek voltak a lehetőségek az átlagos tartózkodás mértéke egészen radikálisan lecsökkent. A belföldi vendégek tartózkodási ideje sokkal kiegyensúlyozottabb, országosan és a Balaton térségében is követi azokat az íveket, amelyeket a vendégforgalmi korlátozások alakítottak, de nem szökkent nagyot akkor sem, amikor a korlátozások feloldásra kerültek.

A szezonális turizmus-intenzitás trendjei kapcsán közismert tény, ahogy a magyarországi turizmust általában, úgy a Balaton üdülőtérségének vendégforgalmi jellemzőit is a szezonalitás jellemzi.

A Balaton térségében a szezonalitás jelentősége az országosnál is markánsabb. A koronavírus-járványt közvetlenül megelőző 2019 évben a kereskedelmi vendégéjszakák közel fele július és augusztus hónapokban regisztrálódott, ugyanakkor országosan ez az arány 30 % alatt volt.

A turisztikai főszezonon túli forgalmi gyakoriság jelenségeit a 2010-es évtizedben követve azt látjuk, hogy a Balaton körül megjelent vendégek és a vendégéjszakák aránya, kis mértékben, de rendre magasabb a turisztikai főszezonon kívül, mint azon belül. A 2010-es években összesen a vendéggyakoriság 58,5 %-a, a vendégéjszakák közel 53 %-a generálódott július és augusztus hónapokon kívül.

A fenti tapasztalati jelenségek összegzése alapján a belföldi vendégek fokozatosan növekvő aránytöbblete miatt a Balaton ma már kevésbé tekinthető olyan klasszikus nyári nyaralóhelynek, mint évtizedekkel ezelőtt, mint inkább rendszeres hétvégi, akár hétköznaponkénti utazási célnak. Ez azzal együtt is rendkívül lényeges következtetés, hogy 2020 évben nyilvánvaló módon a koronavírus-járvány következtében elrendelt turisztikai korlátozások miatt ellentétes aránymegoszlást látunk, ebben az évben a vendégéjszakák mintegy 60 %-a generálódott júliusban és augusztusban, és a Balaton körüli kereskedelmi szálláshelyeken megjelenő vendégek gyakorisága is ebben a két nyári hónapban alkotott abszolút többséget.

A Balaton térségi idegenforgalom elmúlt évtizedbeli jelenségeit egyben értékelve, az üdülőkörzetben kibontakozó kedvező folyamatokat 2020-2021-ben a koronavírus–járvány megszakította. A turizmus kényszerű leállásai, illetve a 2020 és 2021 nyarán generált újraindulásai által keltett, többek között jelentős áremelkedésben is megragadható gazdasági extrémitások hatásainak semlegesítése még akkor is éveken át tartó munka eredménye lehet, ha a koronavírus-járvány a közelebbi és a távolabbi jövőben már nem indukál újabb, a turizmusszektor működését meghatározó módon érintő anomáliát.

A fenti témában aktuális és részletes információkat talál az ÉVES MONITORING JELENTÉSEK oldalon, ahol megtalálhatók a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet korábbi évekre vonatkozó illetve a legfrissebb területi monitoring jelentései.