Fenntartható Városfejlesztés

A projekt tárgya a fenntartható fejlesztés témakörét tekintve a környezettudatosság növelése és a környezetvédelmi irányítási rendszerek megvalósítása helyi közigaz- gatási egységeknél. A projekt hozzájárul az európai városok környezeti minőségének javításához, a fenntartható fejlődés megvalósításához azáltal, hogy a már meglévő környezeti irányítási rendszerek, mint az EMAS (Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer), ISO 14001 szabvány által alkalmazott szerkezetet alakítanak ki. Az Ügynökség célja az EMAS nyilvántartásba vétel elérése a régió és önkormányzatai tevékenységére vonatkozóan, különös tekintettel a regionális területfejlesztés stratégiai szempontjainak figyelembe vételével. A kiépítésre került környezetközpontú irányítás rendszer azon keresztül, hogy bevezeti a fenntartható irányítást és létrehoz, valamint használ egy egységes információs és monitoring rendszert egy fontos eszközzé válik a természeti értékek védelme irányában és hozzájárul a régió természetes erőforrásainak fenntartható használatához. A legfőbb kihívást a környezettudatos magatartás növelése, a helyi érdekeltek bevonása, valamint a politikusok, döntéshozók meggyőzése, állásfoglalásuk megváltoztatásának elérése jelentette.

A projekt időtartama: 2005. március 01. – 2008. február 28.
A projekt forrása: DG Environment