Tavak helyreállítására irányuló kezdeményezés a regionális közigazgatás szintjén

A LakeAdmin elnevezésű projekt témája a regionális fejlesztési politikák hatékony javítása, kapcsolódva a vízgazdálkodás témaköréhez különösen a természetes és mesterséges tavak, víztározók rehabilitációja, kezelése terén Európa 9 országában (Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Görögország, Magyarország, Írország,Olaszország, Málta). A tiszta és biztonságos víz gazdasági értéke jól meghatározott. Tavak üdülőkörzetében a turizmus fontos gazdasági ágazat, azonban a figyelemre méltó beruházások, mint pl. szennyvíz kezelés megvalósításának ellenére, a vízminőséget nagyban befolyásolja a külső mezőgazdasági területekről származó terhelés és más diffúz és pontszerű szennyezés, a tavak üledékei okozta belső terhelés, valamint az éghajlatváltozás szintén hatással van a tavakra. A tógazdálkodás a fenntartható regionális fejlesztés jelentős részét képezi, ahogy a Lisszabon-i és a Götheburg-i stratégia is ezt alátámasztja.

A projekt átfogó célja a tó rehabilitáció minőségének javítása regionális szinten, ahol elismerik a tavak fontosságát gazdasági fejlesztés terén. A részcélok az alábbiak:

  • bevált vízgazdálkodási gyakorlatok hasznosítása, Megvalósíthatósági Tervekké alakítása (Ezek megvalósítása megfelelő strukturális alapokból finanszírozott operatív programok keretében lehetséges. Ennek érdekében az Irányító Hatóságok, közreműködő szervezetek bevonása biztosítja a jelenlegi operatív programok prioritásaival való összhangot és elősegíti a végrehajtást.)
  • a bevált gyakorlatok, ismeretek, tapasztalatok megosztása a partnerek között
  • közös tervezési módszerek alkalmazása összhangban a Vízkeret Irányelvvel
  • helyi és regionális politikák befolyásolása és javítása az integrált, regionális megvalósíthatósági tervek fejlesztésével, amik a tavi ökoszisztéma szolgáltatások értékelésére koncentrálnak
  • kulcsfontosságú lépések meghatározása a bevált gyakorlatok alkalmazása érdekében
  • jó gyakorlatok összegyűjtése, rendszerezése és egy Európai Tómegőrzési Archívum létrehozása (könnyen elérhető útmutató)
  • projekt küldetése: partner régiókon túlmutató tó-szabványok létrehozása a Vízkeret Irányelv tükrében.

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. a projekt megvalósítás során a bevált vízgazdálkodási gyakorlatok gyűjtésében, rendszerezésében vett részt, valamint az ismeretek, tapasztalatok partnerek közötti megosztását segítette elő (workshopok, tanulmányutak alkalmával). Az összegyűjtött bevált gyakorlatok LakeAdmin Archívumban kerültek rögzítésre. A bevált vízgazdálkodási gyakorlatok hasznosítása során a Balaton esetében egy megvalósíthatósági tanulmány készült a tógazdálkodás témakörében a regionális fejlesztési tervekkel, szakpolitikai ajánlásokkal összhangban. A megvalósíthatósági tanulmány célja, hogy a benne rögzítésre került intézkedések beépüljenek a regionális fejlesztési dokumentumokba. A Kft. ezen kívül részt vett a projekt eredményeinek közzétételében: honlap és kiadványszerkesztésben, sajtóközlemény megjelentetésében, tájékoztató workshopok szervezésében, valamint a tapasztalatok megosztásában a projekt konzorcium által lefedett területen kívüli érdekeltek bevonása során.

A projekt partnerekkel készített interjúkat az alábbi linkeken lehet megtekinteni:

Málta – Antoine Griscti
Finnország – Ari Mäkelä
Észtország – M. Sc. Lea Tuvikene
Görögország – Papadopoulou Efstratia
Írország – Shane Winters
Csehország – Zdenĕk Adámak
Dánia – Ole Dahlqvist Sorensen
LakeAdmin – Magazinműsor

A magyarországi jó gyakorlatról készült kisfilmeket az alábbi linken lehet megtekinteni:

Invázív fajok a Balatonban
Integrált monitoring rendszer a Balatonon
Vízpart rehabilitáció a parti településeken

Partnerség: 9 ország (Finnország, Csehország, Görögország, Észtország, Olaszország, Dánia, Írország, Málta és Magyarország) területéről összesen 10 szervezet vesz részt a projektben. A projekt vezetését, koordinálását a Finn Környezetvédelmi Intézet (Finnish Environment Institute) látja el.

A projekt időtartama: 2012. február 1. – 2014. december 31.

A projekt forrása: Európai Unió Interreg IV C Program

Honlap: www.lakeadmin.savonia.fi