Balatoni Kerékpáros Turisztikai Program

A Balaton Régió Kerékpáros-turisztikai stratégiája

A Balaton Fejlesztési Tanács megbízásából Ügynökségünk az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium támogatásával – az önkormányzatok, civil szervezetek, régiós és országos szakértők, kerékpáros egyesületek bevonásával 2008. májusában elkészítette a BKÜ egészére kiterjedő kerékpáros turisztikai fejlesztési programot.

(Főbb együttműködő szervezetek: Kerékpáros Magyarország Szövetség Turisztikai Munkacsoportja, Velográfia Bt., Balaton Masters Bt., Geomarkt Kft., Somogy Megyei Kerékpáros Szövetség, Jankó Kerékpáros Csapata Bt., Balaton-felvidék.com Kft.).

Jelen balatoni kerékpáros turisztikai fejlesztési program a külföldi mintákat alapul véve a középtávú átfogó Kerékpáros Magyarország Programhoz (KMP) illeszkedik, amely kiterjed a kerékpáros infrastruktúra, közlekedés, – turizmus, – sport-rekreáció területeire a 2007 – 2013 közötti időszakra vonatkozóan. A KMP az Új Magyarország Fejlesztési Tervvel összhangban készült el.

A program a balatoni kerékpárbarát turizmus fejlesztését hivatott elősegíteni, a régió turisztikai kínálatának bővítése érdekében, illetve alapját képezheti a kerékpáros turizmus fejlesztésére irányuló fejlesztési források felhasználásának.

A Balatoni kerékpáros turisztikai projekt kidolgozásának főbb stratégiai irányvonalai:

 • Felmérések, illetve hozzá kapcsolódó feladatok végzése.
 • A BKÜ egységes kerékpáros turisztikai céljainak és elveinek meghatározása.
 • Kerékpáros turisztikai útvonaltervezés.
 • Szervezet-fenntartási, illetve a minősítési rendszer javaslat kidolgozása.
 • Bringakörút részletes kerékpáros turisztikai tervezése.
 • Társadalmi egyeztetés az érintett szervezetekkel, intézményekkel.
 • Térképek szerkesztése.

A felmérések 4 kiemelt területre terjedtek ki: vonzerő (a kerékpáros turizmus általi elérhetőség szempontjából), infrastruktúra (kerékpárutak, kerékpározható utak), és kerékpárbarát szolgáltatások felmérése, illetve a jövőbeni fejlesztési elképzelések megismerése. A térinformatikai adatfeldolgozás által az információk térképi megjelenítésére is sor került.

Helyzetelemzés:

 • Módszertan
 • A vonzerők típusai és földrajzi elhelyezkedése a Balaton térségben
 • A vonzerők értékelése a kerékpáros turisztikai célcsoportok szempontjai szerint
 • Balatoni Bringakörút
 • Átlagos napi közúti járműforgalom a Balaton térségben 2007. évben
 • A Balaton régió kerékpáros létesítményeinek felméréséhez kapcsolódó térképi ábrázolás
 • Kerékpár turisztikai vonzerők a Balaton térségben
 • Kerékpárút felmérés, fényképek
 • Helyzetfeltárás eredményeként készített térinformatikai térkép

Balaton régió kerékpáros turisztikai stratégiája, és a bringakörút projekt előkészítő dokumentuma:

I. Stratégia

 • Helyzetértékelés
 • A Balaton régió kerékpáros jövőképe és középtávú célja
 • iPiac és célcsoportok
 • Turisztikai kisrégiók koncepciója, lehatárolása
 • Turisztikai kisrégiók termékstratégiái

II. Végrehajtás, projekt előkészítés

 • Intézkedési terv
 • Szervezeti rendszer
 • Vállalkozói hálózat
 • Műszaki infrastrukturális fejlesztések
 • Marketingkommunikációs cselekvési terv
 • Mellékletek
 • Kerékpárosok preferenciái, keresleti trendek
 • Balatoni kerékpáros-barát minőségbiztosítási rendszer
 • Térképek

A Balatoni kerékpáros turisztikai program dokumentumai a letölthető anyagok alatt találhatók (Az Észak-Balatoni, valamint a Dél-Balatoni kerékpárútra elkészített tervek megtekintéséhez kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!).