Integrált Turisztikai Cselekvési Tervek a Délkelet-Európai országok értékeire vonatkozóan

A projekt célja: Délkelet-európai országok mindegyikében a turizmus, szabadidős programok szorosan kötődnek a kulturális és természeti örökség értékeihez, és ezáltal erős gazdasági potenciált kölcsönöznek az adott ország számára. Ezen értékek kizsákmányolása egyre nő, de a legtöbb esetben a turizmus és gazdaság fejlesztési tervek közepes és nagy városokban valósulnak és a vidéki területeken korlátozza a fejlesztési lehetőségeket a funkcionális régiókban. Azért a projekt célja: integrált és fenntartható turisztikai cselekvési tervek kidolgozása a települési területek megközelítési szempontjából, ami hozzájárul a funkcionális régiók fenntartható fejlődéséhez.

Partnerség: A projekt megvalósításában 7 ország (Olaszország, Szlovénia, Magyarország, Görögország, Bulgária, Bosznia, Horvátország) 11 szervezete vesz részt. A projekt vezetését, koordinálását az olasz Rimini tartománya látja el.

A projekt időtartama: 2012. szeptember 28. – 2014. szeptember 30.

A projekt forrása: Európai Unió Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködés