Települési zöldterületek fejlesztése Európában

A projekt célja a parkok, terek, parti területek, erdős vidékek innovatív jellegű kezelési terveinek a kidolgozása és megvalósítása, ezáltal biztosítva élhetőbb környezetet mind a helyi lakosság, mind turisták számára.

A projekt kiemelt hangsúlyt fektet a települések természetes és kulturális tájképeinek megőrzésére a helyi élővilág, az éghajlati sajátosságok és a gazdasági tényezők figyelembe vétele mellett. A partnerek tapasztalatainak megosztása révén a projekt a helyi önkormányzatoknak nyújt majd segítséget a lakott területeken belül meglévő közterek, parkok, sétányok megfelelő kezeléséhez, és a települések kulturális értékeinek megőrzéséhez.


A projekt munkaszakaszai (komponensei):

  • Projektmenedzsment,
  • Kommunikáció és az eredmények bemutatása,
  • Tapasztalatok megosztása, bevált gyakorlatok megfogalmazása, összegyűjtése,
  • Tájképkezelési tervek kidolgozása.

A projekt résztvevői:

A projekt megvalósításában 13 ország (Franciaország, Belgium, Németország, Görögország, Olaszország, Lettország, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Egyesült Királyság, Spanyolország és Magyarország) területéről összesen 14 szervezet vett részt. A projekt vezetését, koordinálását a Franciaországban található Marne-la-Vallée Val Maubuée területi önkormányzat látta el.

Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. szerepe:

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részt vesz a zöldterületek kezelési terveinek előkészítésében, a kapcsolódó térinformatikai eszköz kidolgozásában, valamint a projekteredmények elterjesztésében, elsősorban képzések, workshopok szervezése, előadások tartása, tájékoztató kiadványok szerkesztése révén. Továbbá a projekt eredményeként megfogalmazott intézkedésekkel segítséget nyújt a helyi önkormányzatoknak, illetve egyéb regionális és mikroregionális szervezeteknek.

A projekt időtartama: 2010. március 1. – 2013. március 31.

A projekt forrása: Interreg IVC

Honlap: www.euroscapes-eu.org