Oktatási Intézmények 50/50 Hálózata Európában

A projekt célja az oktatási intézmények energia megtakarításának az elősegítése volt. A projekt keretében a partnerek tapasztalataira, nemzetközi példákra, valamint a helyi adottságokra alapozva az energia-megtakarítást ösztönző intézkedési javaslatok kerültek megfogalmazásra, amelyek később, a projektben érdekelt általános iskolákban demonstrációs céllal megvalósításra is kerültek.

A projekt egyik fő célkitűzése volt, hogy bemutassa, hogy nem feltétlenül csak a nagyobb beruházások által takarítható meg jelentős mennyiségű energia, hanem akár olyan hétköznapi intézkedések révén is, mint pl. az épületek hétvégi túlfűtésének megszüntetése vagy a nem használt számítógépek kikapcsolása. Következésképpen, a rendelkezésre álló erőforrások gazdaságos felhasználása érdekében a projekt az alábbiak tekintetében fogalmazott meg intézkedési javaslatokat:

 • fűtés és meleg víz használat,
 • elektromos áram,
 • hulladék és
 • vízfelhasználás tekintetében.

50/50 módszertan előnye:

A projekt megvalósítása az 50/50 módszertanának alkalmazására épült, amely elképzelés az oktatási intézmények és az őket fenntartó önkormányzatok kölcsönös gazdasági érdekén alapul az elmaradt költségek és a megnyert ösztönzők révén. Az elképzelés célja az volt, hogy anyagi motivációt biztosítson a feleknek. A különböző intézkedési javaslatok megvalósítása által javult az iskolák energia hatékonysága, azaz energiát takarítottak meg, ezáltal az őket fenntartó önkormányzatoknak kevesebbet kellett fizetniük az intézmények rezsiköltségei után. A módszertan lényege abban rejlik, hogy az önkormányzat megtakarított összeg 50%-át megtartja magának, míg a másik 50%-át visszajuttatja az intézménynek. Az önkormányzatnak érdeke, hogy kiadásai csökkentése reményében segítse az iskolákat a tervezett intézkedések megvalósításában, míg az iskolák minél nagyobb energia-megtakarítást érnek el, annál nagyobb összeget kapnak vissza.

Projekt intézkedései:

 • 50/50 módszertan megvalósításához szükséges alapkövetelmények felmérése
 • Oktatási rendszerek elemzése, általános helyzetértékelése a projektpartnerek területén
 • Együttműködő oktatási intézmények kiválasztása
 • Együttműködési megállapodás kialakítása az iskolák és az azokat fenntartó önkormányzatok között, referencia értékek meghatározása
 • Ún. „Energia-hatékonysági Csoport” felállítása: tanárok, napközis nevelők, diákok, szülők, valamint az önkormányzat képviselője
 • A kiválasztott oktatási intézmények energetikai átvizsgálása (fűtés, elektromos áram, hulladék és vízfelhasználás tekintetében)
 • Oktatási tananyag (e-Pack) összeállítása: diákok és tanárok számára egyaránt
 • Mintajelleggel, a nem-beruházásigényes energiahatékonyságot elősegítő intézkedések megvalósítása, az elért eredmények kiértékelése
 • Nemzetközi 50/50 hálózat felállítása: tapasztalatok megosztása, együttműködési kapcsolatok kialakítása
 • Disszemináció, eredmények terjesztése helyi, országos, illetve nemzetközi szinten

A projekt eredményei:

 • 50/50 módszertant alkalmazó oktatási intézmények hálózatának kiépítése Európában.
 • Helyi önkormányzatok segítése, hogy 20%-kal csökkenthessék az üvegházhatású gázok kibocsátását, valamint hogy 2020-ra 20%-kal javítsák az energiahatékonyságukat, éves szinten legalább 2,5%-os energia-megtakarítást megvalósítva.
 • Közös módszertan kidolgozása az 50/50 alapelgondolás más európai oktatási intézményben történő eredményes alkalmazása érdekében.
 • Az 50/50 módszertanának megvalósítása érdekében közös képzési tananyag kidolgozása az érintett felek (tanulók, tanárok, oktatói testületek és szülői munkaközösségek) bevonásával.
 • Helyi önkormányzatok és oktatási intézmények közötti szorosabb és hatékonyabb együttműködés kialakítása.

A projekt résztvevői:

A projekt megvalósításában 9 partnerszervezet (helyi döntéshozó szervek és fejlesztési ügynökségek, környezetvédelmi szövetségek és energiaügynökségek) vett részt Spanyolország (13), Németország (2), Olaszország (5), Görögország (3), Portugália (5), Finnország (5), Lengyelország (6), Szlovénia (5) és Magyarország (6) területéről. A projekt vezetőpartnere a spanyol Barcelonai Tartományi Tanács.

Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. szerepe:

A Balaton Régió területén 6 általános iskola került bevonásra a projekt megvalósításába. A Balatoni Integrációs Kft. ezen intézmények energiahatékonyságát célzó intézkedési javaslatok megfogalmazásában vett részt, valamint hozzájárult az intézkedések megvalósításának ösztönzéséhez és a bevált gyakorlatok elterjesztéséhez a térségben.

A projekt időtartama: 2009. május 23. – 2012. május 22.
A projekt forrása: Intelligens Energia Európa Program