Környezeti kihívásokkal küzdő tavak Európában

Az EULAKES projekt célja egy új, integrált megközelítés ösztönzése volt annak érdekében, hogy javítsa a közép-európai tavak fenntartható kezelését. A projekt lényegében sérülékenységi és kockázati vizsgálatok, monitoring és környezeti irányítás kombinációja. A projekt átfogó célja volt, hogy a tavak kezelésébe, illetve a kapcsolódó feladatok tervezésébe bevonja az összes érdekelt felet ezáltal felvéve a harcot az éghajlatváltozás és más környezeti kihívások ellen.

A projekt intézkedései a már meglévő monitoring rendszerek frissítésére, korszerűsítésére, valamint egy olyan integrált megközelítés alkalmazására terjedt ki, amely a rendelkezésre álló legfejlettebb ismereteket vegyítette össze. A projekt továbbá ökológiai modellezés és térinformatikai eszköz (GIS) révén döntéstámogató rendszer kidolgozását segítette elő, amely naprakész tudományos adatokkal szolgált a helyi önkormányzatok és települések számára is.

Mintaintézkedésként a projektben kidolgozandó integrált megközelítés alkalmazása tesztelésre került a Garda-tónál, a Fertő-tónál, a Charzykowskie-tónál, valamint a Balatonnál.

A projekt munkaszakaszai:

  • WP1 Projektmenedzsment
  • WP2 Kommunikáció és disszemináció
  • WP3 Monitoring rendszerek kialakítása, frissítése
  • WP4 Sérülékenységi vizsgálatok
  • WP5 Integrált megközelítés alkalmazásának tesztelése
  • WP6 Közös transznacionális adaptációs stratégia kidolgozás

A projekt résztvevői:

A projekt megvalósításában 4 ország (Olaszország, Ausztria, Lengyelország és Magyarország) területéről összesen 9 szervezet vett részt. A projekt vezetését, koordinálását az olasz Lake Garda Community látta el. Magyarországról a Pannon Egyetem és a Balatoni Integrációs Kft. vett részt a projekt megvalósításában.

Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. szerepe:

Szorosan együttműködve a Pannon Egyetemmel, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. feladata a Balaton monitoring rendszerének a frissítése, korszerűsítése, valamint a sérülékenységi vizsgálatok elvégzésének segítése volt a meglévő adaptációs, mitigációs ismeretek, tapasztalatok megosztása révén. Az ügynökség elősegítette továbbá az integrált megközelítés alkalmazását a Balatonnál, illetve részt vett a közös, Közép-Európára kiterjedő adaptációs stratégia kidolgozásában, és végül, de nem utolsó sorban az eredmények elterjesztésében, az ismeretek átadásban.

A projekt időtartama: 2010. április 1. -2013. szeptember 30.

A projekt forrása: Central Europe Programme.

Honlap: www.eulakes.eu