Tájékoztató a „Diákmunka szakmai garanciákkal” című projekt megvalósításáról

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. támogatásával valósította meg a CNP-19-0042 számú, Diákmunka szakmai garanciákkal című projektjét.
A mintaprojekt a balatoni nyári munkaerőhiány egyik megoldási lehetőségére, a diákmunkára igyekezett egy szakmai garanciákkal rendelkező megoldási lehetőséget kidolgozni.

A projekt célja a Balaton nyugati térségében 2019-2020. évben:

 • 30 fő diák részére szervezett nyári munkalehetőség biztosítása kedvezményes szálláslehetőséggel,
 • megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a balatoni diákmunka feltételek javítása, biztosítása témakörben.

A projekt időtartama 2019.01.01 – 2020.12.31.

Megvalósított tevékenységek:

A projekt a Balatoni Integrációs Kft. gesztorságával, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és az EUDiákok Iskolaszövetkezet szakmai együttműködésében, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum és a Melo-Diák Iskolaszövetkezet közreműködésével valósult meg.

2019.évben a partnerek közösen kidolgozták a diákmunka alkalmazás szakmai feltételrendszerét, melynek főbb elemei:

 • A vállalkozásoknak vállalnia kell a diákok betanítását, a kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek betartását, a diákok számára ingyenes napi étkezés valamint 900 Ft/óra feletti nettó óradíjat biztosítását.ennek fejében motivált idegen nyelvet beszélő fiatal, szállással rendelkező munkaerőt kapnak.
 • A diákok számára a munkavégzés idejére 500,-Ft/fő/éj díjért kedvezményes szálláslehetőséget biztosított a projekt.

A projektben résztvevő vállalkozók kiválasztását, szervezését a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány végezte.
A diákok részvételét az euDIÁKOK Iskolaszövetkezet szervezte (tájékoztató, marketing és szervezési feladatokat), a szakmai qualitások feltérképezésével együtt (nyelvtudás, gyakorlat).
A kedvezményes szálláslehetőséget a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum üzemeltetésében lévő keszthelyi kollégiumok biztosították.
A vállalkozók körében végzett előzetes igényfelmérés alapján 150 fős diákigény került meghatározásra. 2019. májusában (a projekt támogatásának ismeretében) indult el a diákok toborzása (100 fő feletti érdeklődő) és az előzetesen jelentkezett munkáltatói kör újbóli megkeresése, szűrése az iskolaszövetkezet kockázati protokollja és a projektben támasztott munkáltatói feltételek vállalása alapján.

A 2019-es Keszthely környéki nagy szálloda bezárások jelentősen visszavetették Keszthely turizmusát, ami az egyéb szolgáltatók esetében is a tényleges diákmunka igény jelentős csökkenését okozta. Emellett volt olyan vállalkozás aki a magas bérminimum előírása, vagy már más szervezettel meglévő hosszútávú kapcsolata miatt lépett vissza, illetve időközben saját maga keresett munkaerőt, vagy az állást nem diákkal töltötte be.
A fenti okok hatására 2019-ben 20 fő részvételével valósult meg a projekt.

2020. évben a pandémia helyzet teljesen átírta a korábbi várakozásokat.

A bizonytalan helyzetben senki nem mert előzetes kötelezettséget vállalni diákok foglalkoztatására, valamint 2020-ban a vállalkozók jellemzően környékbeli diákokat alkalmaztak, vagy a szállást a helyszínen megoldották (a csökkent létszámigény miatt). 2020-ban 10 diák vett részt a programba.
A gazdasági folyamatok, a folyamatban lévő fejlesztések alapján egyértelmű számunkra, hogy a Balaton térségében jelentős szezonális munkaerőhiány fog jelentkezni az elkövetkezendő években, melynek részbeni kielégítésére ideális a diákmunka.

A tényleges igények felmérése érdekében:

 • elvégeztük a térség (főként turisztikai) vállalkozóinak elemzését (tevékenység, foglalkoztatási igény,stb)
 • megvizsgáltuk a foglalkoztatás szezonális mértékét, a többletmunkaerő igény nagyságát,
 • felmértük a közeljövőben a szolgáltató piacra belépő (jelenleg építés, felújítása alatt álló) turisztikai szolgáltatók (szállodák, attrakciók) várható munkaerő igényét,
 • kérdőíves felmérést végeztünk a diákok körében a diákmunkával kapcsolatos elvárásaik megismerésére,
 • egyeztettünk a jelentősebb diákmunkát közvetítő iskolaszövetkezetekkel.

A fenti elemzések, egyeztetések alapján készítettük el javaslatunkat arra vonatkozóan, hogy milyen folyamatok, szabályozók, tevékenységek tudnák biztosítani a térség számára, hogy a nyári szezonban jelentkező munkaerőhiány jelentős része a diákok bevonásával biztosítható legyen.

A program főbb elemei:

 • a piac szereplőivel való együttműködés,
 • a diákok szakmai felkészítésének megoldása,
 • egy kiszámítható diákmunkás szálláslehetőség megléte.

A projekt a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.