A kulturális örökség eszmei értékének megőrzése és helyreállítása Közép-Európában öko-múzeumokon keresztül

CULTURECOVERY – Preservation and RECOVERY of immaterial CULTUral heritage of Central Europe through Ecomuseums, as driver of local growth

(A kulturális örökség eszmei értékének megőrzése és helyreállítása Közép-Európában öko-múzeumokon keresztül)

Közép-Európa nagyon gazdag természeti és kulturális örökséggel rendelkezik, amelyek fontos szerepet játszanak a gazdasági növekedés fellendülésében és a társadalmi kohézió alakításában. A kulturális örökség tekintetében a tág értelemben vett tárgyi és szellemi örökség nagy lehetőséget jelent a növekedés, az innováció terén a helyi közösségek számára elsősorban az alulról jövő építkezés vonatkozásában.

kulturális gazdagság fontos része az immateriális kulturális örökség, amely a hagyományokat, ősi mesterségeket, az identitást és egyéb helyi sajátosságokat foglalja magában. Ezt a gazdagságot gyakran nem értékelik nagyra a globalizálódó világban, így azzal a kockázattal jár, hogy el is veszhetnek ezek az értékek.

Éppen ezért jelen projekt olyan úgynevezett ökomúzeumokra összpontosít, amelyek magukban hordozzák a lehetőséget a kulturális örökség eszmei értékének megőrzéséhez.

Az öko-múzeum nem egy épület vagy egy hely, de egy egész teret képvisel, láthatóbbá teszi az adott terület táji jellemzőit, a történelmet, a helyi gazdálkodási formákat, hagyományokat, a megőrzendő emlékeket és identitást.

A projekt célja: a kulturális örökségek, természeti erőforrások fenntartható használatának javítása. Az ökomúzeumok üzemeltetőinek, vezetőinek kapacitás fejlesztése úgy, hogy a kulturális örökség eszmei értékének megőrzésével és értékesítésével kapcsolatos stratégiákat, cselekvési terveket dolgoz ki és valósít meg.

A projekt támogatni kívánja a Közép-Európai régió állami és magánszervezetei közötti együttműködést, amely képes hozzájárulni az intézményi kapacitások növeléséhez olyan innovatív modellek, stratégiák és gyakorlati intézkedések alkalmazásával, amelyek a kulturális örökség eszmei értékének védelmére és fenntartható használatára vonatkoznak. A projekt egy olyan programot tervezett, amely egy holisztikus és alulról felfelé építkező megközelítésen alapul, amely integrált és interdiszciplináris módon kezeli a kérdéseket, és elősegíti a helyi közösségek nagyfokú részvételét.

Partnerség: A projekt megvalósításában 6 ország (Szlovénia, Magyarország, Lengyelország, Horvátország, Ausztria és Olaszország) 9 szervezete vesz részt. A projekt vezetője az olaszországi Cervia Önkormányzata.

A projekt időtartama: 2017. július – 2020. június

A projekt forrása: Az Európai Unió (Interreg Central Europe Program) és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt keretében megvalósult:

Honlap: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/CULTURECOVERY.html