Balaton Sérülékenységének Integrált Vizsgálata, Korai Figyelmeztetés és Adaptációs Stratégiák

Az elmúlt évek negatív vízmérlege komoly aggodalomra adott okot mind környezetvédelmi, mind pedig társadalmi-gazdasági szempontból. Mint ismeretes, az idegenforgalom az egyik legjelentősebb bevételi forrás a Balaton Régióban. Ebből kifolyólag a vízháztartás egyensúlyának a megbomlása, a part menti élőhelyek eróziója, valamint a térség gazdasági fejlődése számos kérdést vet fel a terület sérülékenységével kapcsolatban. A projekt keretében a környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi kérdések elemzésére együttesen kerül sor, így lehetőség nyílik a fenntarthatósággal kapcsolatos problémák komplex vizsgálatára.

A projekt célja, hogy hozzájáruljon a Balaton ökológiai és társadalmi-gazdasági rendszerének sérülékenységének, illetve a megváltozott feltételekhez való alkalmazkodóképességének jobb megértéséhez, valamint elősegítse ezen szempontok bevonását a döntéshozatalba egyaránt. A projekt a sérülékenység jobb megismerése révén segítséget nyújt a helyi önkormányzatoknak, valamint a kormánynak az adaptációs intézkedések kidolgozásához, valamint a nemzetközi jelentőséggel bíró adaptációs mintaprojektek megvalósításához.

A Balaton Régió nagyon érzékeny és sérülékeny terület. Az idegenforgalmi szezon alatt a térség jelentős mértékben ki van téve a turizmusból származó ártalmaknak. A sérülékenység kezelése érdekében bővebb információra van szükség. Ebből kifolyólag projekt keretében sor kerül a változások megfigyelésére és modellezésére, valamint az ezzel kapcsolatos indikátorok kidolgozására. A megfigyelések elsősorban a vízminőség javításával, a vízmennyiség szabályozásával, a földhasználati eljárásokkal, a biodiverzitással, valamint a demográfiai változásokkal foglalkoznak.

A projekt időtartama: 2006. január – 2008. február

A projekt forrása: UNDP-GEF