Szakmai együttműködési rendezvénysorozat

„Kúpok fénylő orommal, szőlőhegyek zölden ragyogva, erdők fekete foltjai, zöld mezők, arany vetések, száz falu, ezer hegyi hajlék, csárdák, malmok, útszéli sorfák, patakok, csatornák, magas bércek, fehér házak, korhadt és mégis fényes várromok, Szent Györgynek és Badacsonynak komoly fensége, s az a Balaton mintha rám nevetne, s az a nádas mintha nekem súgna-búgna, s a látásnak messze határán égnek, földnek, Bakonynak, Tihanynak, tengervíznek édes ölelkezése, bizalmas összehajlása, s mindez egymást kerülve, váltogatva, kergetve, egymással összejátszva s a hátam mögött nyugvó nap arany sugarával ragyogón fölékesítve: íme, ez a kép rohanta meg lelkemet. A jelennek minden élettünete, sok százados múltnak minden árnya, természetnek ősalkotásai, emberkéznek apró szép dolgai együtt, egymás mellett. Van-e még ily ragyogó foltja több a kerek világnak?”

Eötvös Károly (1842-1916)

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács támogatásával 2016. novembertől folytatódik a Balatoni Partnerségi Napok rendezvénysorozat, amely számos műhelynapot és konferenciát tartalmaz majd az egyes szakterületek neves szakértői, illetve a régiós szereplők közreműködésével.
A rendezvények, műhelymunkák szervezésével célunk, hogy szakmai közösségeket hozzunk létre, amelyek egy-egy szakterület / projekt mentén kialakítják az együttműködések, további projektek megvalósításának feltételeit.A Balatoni Partnerségi Napok rendezvénysorozata további célja, hogy elősegítse a forrást biztosító szervezetek és a térségi szervezetek közötti együttgondolkodás megteremtését.

A térségi szintű együttműködések ösztönzésére, a meglévő, vagy „alvó” partnerségi kapcsolatok pezsdítésére, újabb közös célok kialakítására szakterületek szerint szervezünk rendezvényeket.

Tervezett témák:

Környezetvédelem – környezeti fenntarthatóság, vízgazdálkodás, természeti érték, tájkép védelem, városiasodás – urbanizáció;

Turizmus és gazdaságfejlesztés – foglalkoztatás, kreatív ipar, helyi termékek, családbarát Balaton, örökségünk, vállalkozások, térségmarketing;

Társadalom – egészséges életmód, egészségfejlesztés, időskori szolgáltatások fejlesztése, felnőttképzés, öko-tudatosság, helyi kulturális örökség megőrzése;

Térség-területfejlesztés – vándorkonferencia/éves térségfejlesztő rendezvény.

E szakterületek mentén a térség fejlesztésében érdekeltek, a térségfejlesztő szervezetek, közszféra szereplők, hazai és nemzetközi hírű szakmai résztvevők, a civil szereplők összefogásával a modern szemléletformálás mellett a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetért tenni akarók közösen végiggondolhatják az érdekérvényesítés elősegítését.

A rendezvénysorozat törekszik arra, hogy a különféle szaktudások és tapasztalatok egyesítésével, a kulcsfontosságú szereplők együttműködésével – mint erőforrással – a természeti és kulturális értékek megőrzése, az életkörülmények javítása, az üdülés, az egészség és a munkakörülmények fejlesztése megvalósuljon, az egyedi és komplex problémák megoldására projektek szülessenek.

A rendezvény a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács támogatásával valósul meg.