Interregionális együttműködés a demográfiai változások jegyében

A projekt célja: A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. és a résztvevő projektpartnerek a helyi döntéshozók és intézmények bevonásával pilot-tevékenységeket és mikro-regionális koncepciókat dolgoztak ki, hogy előrelátón és felelősségteljesen lehessen reagálni az elkövetkező évek demográfiai kihívásaira, melyek között kiemelt helyet foglal el az időskorúak számának növekedése, a fiatalok elvándorlása, vagy a kapcsolódó intézményi környezet változása. A projekt hozzájárult a határon átnyúló térségekben az életminőség javításához, valamint elősegítette az idősebb lakosság potenciáljainak hasznosítását a társadalom érdekében.

Partnerség: A projekt megvalósításában 3 magyar és 2 osztrák szervezet vesz részt. A projekt vezetését, koordinálását az ausztriai Regionalverband Industrieviertel- Projektmanagement látja el.

A projekt időtartama: 2013. január 1. – 2014. december 31.

A projekt forrása: Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013