2023. október 25. 10:00 óra

A Balaton Fejlesztési Tanács rendkívüli ülésének időpontja: 2023. október 25. (szerda) 10:00 óra.

Helyszíne: online


Kérjük, hogy az ülésen való részvételi szándékát a bftkht@balatonregion.hu e-mail címünkre 2023. október 20-ig feltétlen jelezze!

Kérem, hogy a szavazati joggal rendelkező tagok, a megtárgyalandó témák fontosságára való tekintettel vegyenek részt az ülésen, akadályoztatásuk esetén a képviseletükről – a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint - gondoskodni szíveskedjenek!

Megtisztelő részvételére feltétlenül számítunk!

A napirendek és a program itt elérhetőek