A Balaton Régió Közbiztonságáért díj 2022.
Díj átadó ünnepély 2022. december 16.
A díj ünnepélyes átadására a Balaton Fejlesztési Tanács ülésének keretében kerül sor.

Időpont: 2022. december 16. 10:00h-kor
Helyszíne: Balatonfüred, Kisfaludy Galéria (8230 Balatonfüred, Kisfaludy utca 1.)

Kérjük, hogy részvételi szándékukat a kozbiztonsag@balatonregion.hu e-mail címre 2022. december 12-én 12:00h-ig jelezni szíveskedjék!


F E L H Í V Á S

a Balatoni Régió közbiztonsága javítása érdekében kiemelkedő teljesítményt nyújtó személy 2022. évi díjazására történő felterjesztésére

A Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) az e célból 2003-ban alapított díj és a hozzátartozó pénzjutalom adományozásával ebben az évben is szeretné elismerni az idegenforgalmi szezonban a közbiztonsági területen dolgozó és kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyt. Az immár hagyományos díjat évente egy alkalommal, az idegenforgalmi szezon zárását követően ítéli oda a BFT Közbiztonsági Testületének Díj Bizottsága a felterjesztések kiértékelése alapján.

Kérem, hogy amennyiben a díjra érdemes személyt kíván jelölni, úgy a mellékelt díjleírás alapján szíveskedjék javaslatát 2022. október 21.-ig történő beérkezéssel megtenni.

A javaslatokat és mellékleteit a következő címre kell zárt borítékban elküldeni:
Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
8600 Siófok, Batthyány u. 1.

A borítékra írják rá: „Balatoni Régió Közbiztonságáért díj” felterjesztés

Siófok, 2022. szeptember 20.
Jamrik Péter sk. közbiztonsági tanácsos a BFT Közbiztonsági Testülete elnöke

„A Balatoni Régió Közbiztonságáért” díj meghatározása, a felterjesztés és adományozás szabályozása

 1. A díj célja

  A Balatoni Régió közbiztonsága színvonalának fejlesztése érdekében számos szervezet munkálkodik. E szervezetekben dolgozó hivatásos alkalmazottak vagy önkéntesek időről-időre olyan helyzetekbe kerülnek, amely önfeláldozást, különös erőfeszítést igényel, illetve amelynek során tanúsított helytállásuk példaértékű lehet mások számára is. Annak érdekében, hogy e személyek számára megfelelő elismerést biztosítsunk, 2003 szeptemberében a Somogy-, Veszprém- és Zala Megyék közgyűlési elnökei által életre hívott Közbiztonsági Tanácsadó Testület létrehozta „A Balatoni Régió Közbiztonságáért” díjat, amelyet jelenleg a Balaton Fejlesztési Tanács gondoz.

 2. A díj leírása

  A díj egy képzőművész által alkotott bronzplakettből, valamint elismerő díszoklevélből áll, amelyet a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke lát el kézjegyével. A díj mellé pénzjutalom is jár, amelynek összegét, valamint közterheit az e célra létrehozott keretből fedezi a díj gondozója. A díjazott számára a pénzjutalom mértékére a kiíró a források tárgyévi mértékének ismeretében tesz javaslatot.

  A díj átadására ünnepélyes keretek között kerül sor, amelyre a díjazotton kívül meghívjuk a családtagjait, a támogató-, a felterjesztő- valamint az együttműködő szakmai és társadalmi szervezetek vezetőit, illetve a javaslattevő személyeket, az írott és az elektronikus médiák képviselőit is.

 3. A felterjesztés módja

  A díjazottra javaslatot tehet bármely magánszemély vagy szervezet. A felterjesztéshez a következőket szükséges mellékelni:

  • a./ A felterjesztett személy adatait. (Név, lakcím, születési adatok, munkahely, beosztás)
  • b./ A felterjesztés részletes indoklását.
  • c./ A felterjesztett szakmai életútjának rövid leírását.
  • d./ Amennyiben a felterjesztett személy közbiztonsági-, vagy más állami szervezet hivatásos állományának tagja és a felterjesztő nem a munkaadó szervezet vezetője, úgy a munkaadó hozzájáruló vagy támogató nyilatkozatát.
  A felhívást a BFT honlapján közöljük. A felterjesztéseket a felhívás közzétételének dátumától tárgyév októberének utolsó munkanapjáig fogadjuk. Csak azokat a – felhívásban megjelölt határidőn belül eredeti példányban beérkezett – javaslatokat vesszük figyelembe, amelynek felterjesztője azt aláírta és megjelölte elérhetőségi címét, telefonszámát.

 4. Az adományozás szabályozása

  A Díj Bizottság a BFT Közbiztonsági Testülete tagjaiból áll, akik a formai követelményeknek megfelelő felterjesztések közül konszenzussal választják ki a tárgyév díjazottját. A kiválasztásnál előnyben részesítik azt a személyt, aki a feladatok közvetlen végrehajtásában, a „frontvonalon” szerezett érdemeket, életútja példaértékű, illetve szakmai-, vagy regionális- illetve megyei szervezetek (BSZ, MTÜ, MKIK, BFT, BKKB, Közgyűlés stb.) is támogattak. A Díj Bizottság tagjai döntésüket nem kötelesek indokolni, a kiválasztás a felterjesztettek személyének vagy tevékenységének minősítését nem jelenti. A Díj Bizottság döntésével szemben jogorvoslatnak helye nincs.