Kérjük, véleményüket 2023. január 31-ig juttassák el a Balaton Fejlesztési Tanács részére a bftkht@balatonregion.hu elérhetőségen keresztül.

Tisztelt Tanácstagok!
Tisztelt Partnereink!

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. számú törvény (15.§ (2) bek. b) pontja) alapján a Balaton Fejlesztési Tanács feladata, hogy az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban kidolgozza és a Kormánynak elfogadásra benyújtsa a kiemelt térség területfejlesztési koncepcióját és területfejlesztési programját.

A Hosszútávú Területfejlesztési Koncepció 2020. májusi elfogadását követően a Balaton Fejlesztési Tanács megbízta munkaszervezetét, hogy készítse el a Balaton Kiemelt Térség Stratégiai Programja (2021-2027) c. dokumentumot. A dokumentum kidolgozása a területfejlesztés tervezéséért a Kormány részéről felelős Pénzügyminisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztályának iránymutatása szerint zajlott. A kiemelt térség fejlesztési programját (Koncepciót, Stratégiát és Operatív Programot) egy iteratív tervezést és többlépcsős társadalmi egyeztetést követő végső változatban a Tanács a 39/2021 (09.17.) határozatában fogadta el. Ezt követően a Tanács megküldte a terveket a területfejlesztés tervezéséért felelős Pénzügyminisztérium számára azzal a szándékkal, hogy a miniszter egyetértése esetén terjessze a dokumentumot a Kormány elé jóváhagyásra.

A térségi tervezési munka jelentőségét erősítette, hogy a Tanács által elfogadott kiemelt térségi fejlesztési dokumentumokat a 2021 – 2027 közötti uniós programozási időszak Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben releváns keretprogramjainak terveztük. Ugyanakkor a Tanács által elfogadott kiemelt térségi Operatív Program nem ad elegendő muníciót egy fejlesztési program decentralizált elemeket tartalmazó végrehajtásához. Ezért, ahogy a vármegyék esetében is történik az Integrált Területi Programok vonatkozásában, szükségesnek tartottuk egy, az Operatív Programnál mélyebb, a programvégrehajtás konkrét elemeit rögzítő dokumentum a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben is. Azonban mivel a vármegyei Integrált Területi Program a TOP és a TOP Plusz dedikált forrásaira tervezett, a Balaton esetében pedig nincs tudomásunk dedikált forráskeretről, így a kiemelt térségi terv nem az Integrált Területi Program elnevezést kapta, hanem Végrehajtási Tervként hivatkozunk rá. A Tanács 2022. december 16-i ülésén a Végrehajtási Terv szakmai, társadalmi egyeztetésre szánt változatát elfogadta, és indítványozta a társadalmi egyeztetés folyamatának megkezdését.

Jelen levelünk tárgyát képező Végrehajtási Terv a Kormány elé terjesztett kiemelt térségi tervek megvalósításának körülményeit, feladat- projektterveit illetve eszközrendszerének kereteit rögzíti. Tekintettel arra, hogy egy hétéves időtávú kiemelt térségi fejlesztési program végrehajtása a régióban sokszereplős feladat, a program tervezése és megvalósítása során a partnerség elvén túl a szubszidiaritásnak is érvényesülnie kell. Mindezek teljesülése érdekében bocsátjuk egyeztetésre a Tanács által első változatban elfogadott kiemelt térségi Végrehajtási Tervet.

Jelen levelemmel tisztelettel felkérem Önöket, hogy a Balaton Fejlesztési Tanács által elfogadott a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja (2021-2027) Végrehajtási Terv c. dokumentum szakmai, társadalmi egyeztetésre szánt változatát véleményezni szíveskedjenek.

Kérjük, véleményüket 2023. január 31-ig juttassák el a Balaton Fejlesztési Tanács részére a bftkht@balatonregion.hu elérhetőségen keresztül. A véleményezendő dokumentum az oldalsávban megtalálható.

Amennyiben a kiemelt térségi Végrehajtási Tervvel kapcsolatban bármilyen egyéb kérdésük merülne fel, a Tanács munkaszervezete készséggel áll rendelkezésükre a megadott e-mail címen.

Segítő együttműködését előre is köszönöm!

Siófok, 2022. december 20.

Tisztelettel:

dr. Bóka Istvándr. Molnár Gábor
elnökmunkaszervezet vezető