BFT ülés

BFT ülés

2022.03.18. 09:00

Online ülés

Kérem, hogy a szavazati joggal rendelkező tagok, a megtárgyalandó témák fontosságára való tekintettel jelentkezzenek be, akadályoztatásuk esetén a képviseletükről – a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint – gondoskodni szíveskedjenek!

Az ülésen való részvételi szándékát a bftkht@balatonregion.hu e-mail címünkre 2022. március 11-én 16:00 h.-ig feltétlen jelezze, mivel a csatlakozáshoz szükséges információk csak a részvételi szándékukat jelző meghívottak részére az ülést megelőző napon kerülnek megküldésre. Az ülésre a szavazati joggal nem rendelkező tagok, illetve meghívottak beléptetésére a zárt ülést követően kerül sor.

* Felhívjuk a szavazati joggal rendelkező tagok szíves figyelmét, hogy az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében a BFT ülésein az szavazhat, aki teljesítette vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét. Ez a jogszabályi előírás vonatkozik az eseti helyettesekre (delegáltak) is.

Megtisztelő részvételére feltétlen számítunk!

Az ülés a ZOOM program használatával kerül megrendezésre.

01.
Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács által a településfejlesztési beruházások támogatására kiírt pályázatok bírálatáról–II. kör

Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.


Az előterjesztés zárt ülés keretében kerül tárgyalásra.

02.
Előterjesztés a BFT évi fejlesztési forrásának felhasználásáról

Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.

1. melléklet - E_BFT_2022_fejlforras_felhasznalas-2letöltés