Rövid ellátási láncok és a versenyképes agrárgazdaság létrejöttének megalapozása térségi és intézményi együttműködések életre hívásával

A projekt célja olyan térségi szervezeti együttműködések létrehozása, melyek a rövid ellátási- és élelmiszer láncok módszertanának alkalmazásával elősegítik a helyi termékek piacra jutását, a termelői együttműködések létrejöttét és eredményes fenntartását, a termelők és a végfelhasználók közötti távolság csökkentését, összességében javítják a minőségi helyi termékek értékesítési és felhasználási feltételeit. A nemzetközi együttműködés keretében fel kívánjuk térképezni a határmenti régiók ágazati potenciáljait, valamint a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok adaptációs lehetőségeit egyaránt.

Partnerség: Medimurje Regionális Fejlesztési Ügynökség, Koprivnica Križevci Megye Regionális Fejlesztési Ügynökség, Zala Termálvölgye Egyesület, Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt időtartama: 2017. május 1. – 2018. augusztus 31.

Program: Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Honlap: http://agrishort.eu/hu