Szervezetünk 2001. óta folytat tervszerű, elsősorban területfejlesztési célokat szolgáló, gazdaság- és társadalomtudományi kutatásokat. E munka a Kft. Társadalomtudományi Kutatócsoportjában folyik balatonfüredi központtal, célja: tudományos eszközökkel segíteni a Balaton régió sikerességének, népességmegtartó erejének megőrzését, javulását.

A természeti-környezeti értékek fenntarthatósága mellett a csoport feladatának tekinti a régió népességmegtartó erejének, a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet helyi társadalma különös szociológiai minőségének megőrzését, esetleges javulását elősegítő területpolitika tudományos eszközökkel történő támogatását.

Ennek érdekében vállaljuk térségi és települési szintű kutatások, elemzések elvégzését a következő témákban: gazdasági összehasonlítások, elemzések, a tárgyi és az intézményi infrastruktúra állapota, a helyi társadalom szegmenseinek jellemzői, a turizmusban érintett szereplők gazdasági és társadalmi tulajdonságai, környezettudatossága, stb.