A környezetvédelmi programnak, tervnek, egy adott régió területén a környezeti elemek és rendszerek állapotának javulását, illetve a kívánatos állapotminőség fenntartását kell célul kitűznie, és az elérendő állapothoz szükséges megoldási, beavatkozási programok kidolgozását kell megalapoznia. Az ehhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztési programnak szolgálnia kell a környezeti problémák megoldását és a lakosság életminőségének javulását.

Egy környezetvédelmi program a következő főbb részekre tagolható:
1. A település környezeti állapotának feltárása, környezeti konfliktusok, problémák megállapítása;
2. Stratégiai program;
3. Operatív program (rövid és középtávú intézkedések).

ELŐZETES KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT
Az emberi tevékenység hatása a környezetre sajnos nem mindig pozitív jellegű; sőt, néha visszafordíthatatlan folyamatok, jóvátehetetlen károk keletkeznek. A legjobb környezetvédelem az, ha törekszünk a környezeti terhelések elkerülésére ahelyett, hogy utólag küzdenénk tevékenységünk negatív hatásai ellen.
A különböző tevékenységek tervezésekor és a döntési folyamatok során figyelembe kell venni a várható környezeti hatásokat. Ezeknek a hatásoknak az előzetes felbecsülésére szolgál a környezeti hatásvizsgálat, amelynek eredménye irányadóként szolgál a tervek engedélyezése során. A környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek köréről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályairól szól a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet.

STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT (SKV)
Az EU fenntarthatósági politikája szerint a stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) a megelőző környezetvédelem eszköze, mivel a környezetre kockázatot jelentő beavatkozásokat, intézkedéseket már a programozás stratégiai fázisában kiszűri. A SKV végső célja egy olyan környezeti jelentés összeállítása, amely hazánkban egyedülálló módon meghatározza egy térség fenntarthatósági értékrendjének alapelveit, túlmutatva a fenntarthatóság szokásos globális értelmezésén. A SKV az értékrend alapján végrehajtható javaslatokat tesz az adott terület/térség fejlesztési intézkedései környezeti teljesítményének javítására és a fenntartható fejlődés térségi érvényesítésére.