HU | EN
logo logo

Balaton Fejlesztési Tanács
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.

HU | EN

Közbiztonsági díj

A Balatoni Régió Közbiztonságáért díj

A Balaton Fejlesztési Tanács - a Somogy-, Veszprém- és Zala Megyék közgyűlési elnökeivel közöse életre hívott - „A Balatoni Régió Közbiztonságáért” díj keretében az idei évben is szeretné elismerni az idegenforgalmi szezonban a közbiztonsági területen dogozó és kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek munkáját az e célból 2003-ban alapított díj és a hozzátartozó pénzjutalom adományozásával. Az immár hagyományos díjat évente egy alkalommal, az idegenforgalmi szezon zárását követően ítéli oda a BFT – Közbiztonsági Testület Díj Bizottsága a felterjesztések kiértékelése alapján.Felhívás Közbiztonsági Díjra történő jelölésérea Balatoni Régió közbiztonsága javítása érdekében
kiemelkedő teljesítményt nyújtó személy 2019. évi díjazására történő felterjesztésre


A Balaton Fejlesztési Tanács az e célból 2003-ban alapított díj és a hozzátartozó pénzjutalom adományozásával ebben az évben is szeretné elismerni az idegenforgalmi szezonban a közbiztonsági területen dogozó és kiemelkedő teljesítményt nyújtó, személyeket. Az immár hagyományos díjat évente egy alkalommal, az idegenforgalmi szezon zárását követően ítéli oda a BFT Közbiztonsági Testületének Díj Bizottsága a felterjesztések kiértékelése alapján.

Kérem, hogy amennyiben a díjra érdemes személyt (személyeket) kíván jelölni, úgy a mellékelt díjleírás alapján szíveskedjék javaslatát 2019. október 30-ig történő beérkezéssel megtenni.

A javaslatokat és mellékleteit a következő címre kell zárt borítékban elküldeni:


Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
8600. Siófok, Batthyány u. 1.


A borítékra írják rá: „Balatoni Régió Közbiztonságáért díj” felterjesztés

Siófok, 2019. szeptember 30.

                                                                                     Jamrik Péter sk.

                                                                             közbiztonsági tanácsos

                                                                a BFT Közbiztonsági Testülete elnöke
„ A Balatoni Régió Közbiztonságáért” díj meghatározása, a felterjesztés és adományozás szabályozása

1.      A díj célja

    A Balatoni Régió közbiztonsága színvonalának fejlesztése érdekében számos szervezet munkálkodik. E szervezetekben dolgozó hivatásos alkalmazottak vagy önkéntesek időről-időre olyan helyzetekbe kerülnek, amely önfeláldozást, különös erőfeszítést igényel, illetve amelynek során tanúsított helytállásuk példaértékű lehet mások számára is. Annak érdekében, hogy e személyek számára megfelelő elismerést biztosítsunk, 2003 szeptemberében a Somogy-, Veszprém- és Zala Megyék közgyűlési elnökei által életre hívott Közbiztonsági Tanácsadó Testület létrehozta „A Balatoni Régió Közbiztonságáért” díjat, amelyet jelenleg a Balaton Fejlesztési Tanács gondoz.

2.      A díj leírása

    A díj egy képzőművész által alkotott bronz plakettből, valamint elismerő díszoklevélből áll, amelyet a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke lát el kézjegyével. A díj mellé pénzjutalom is jár, amelynek összegét, valamint közterheit az e célra létrehozott és a támogatók által biztosított keretből fedezi a díj gondozója. A díjazottak számára és a pénzjutalom mértékére a kiíró a források tárgyévi mértékének ismeretében tesz javaslatot.

    A díj átadására ünnepélyes keretek között kerül sor, amelyre a díjazottakon kívül meghívjuk azok családtagjait, a támogató-, a felterjesztő- valamint az együttműködő szakmai és társadalmi szervezetek vezetőit, illetve a javaslattevő személyeket, az írott és az elektronikus médiák képviselőit is.

3.    A felterjesztés módja

    A díjazottra/díjazottakra javaslatot tehet bármely magánszemély vagy szervezet. A felterjesztéshez a következőket szükséges mellékelni:

a./ A felterjesztett személy adatait. (Név, lakcím, születési adatok, munkahely, beosztás)

b./ A felterjesztés részletes indoklását.

c./ A felterjesztett szakmai életútjának rövid leírását.

d./ Amennyiben a felterjesztett személy közbiztonsági-, vagy más állami szervezet hivatásos állományának tagja és a felterjesztő nem a munkaadó szervezet vezetője, úgy a munkaadó hozzájáruló vagy támogató nyilatkozatát.

   A felhívást a BFT www.balatonregion.hu honlapján közöljük. A felterjesztést a felhívás közzétételének dátumától számított 30 napig fogadjuk. Csak azokat a – határidőn belül eredeti példányban beérkezett - javaslatokat vesszük figyelembe, amelynek felterjesztője azt aláírta és megjelölte elérhetőségi címét, telefonszámát.

4.      Az adományozás szabályozása

A Díj Bizottság a BFT Közbiztonsági Testülete tagjaiból áll, akik a formai követelményeknek megfelelő felterjesztések közül konszenzussal választják ki a tárgyév díjazottját/díjazottjait. A kiválasztásnál előnyben részesítik azokat a személyeket, akik a feladatok közvetlen végrehajtásában, a „frontvonalon” szereztek érdemeket, életútjuk példaértékű, illetve - hasonló megalapozottság esetén - szakmai-, vagy regionális- illetve megyei szervezetek (BSZ, MTÜ, MKIK, BFT, BKKB, Közgyűlés stb.) is támogattak. A Díj Bizottság tagjai döntésüket nem kötelesek indokolni, a kiválasztás a felterjesztettek személyének vagy tevékenységének minősítését nem jelenti. A Díj Bizottság döntésével szemben jogorvoslatnak helye nincs.


Galéria