(Marcali, 1954.07.02. – Budapest, 2023.05.21.)

A Balaton Fejlesztési Tanács korábbi elnökére egy 2021-es kiadványunk rá vonatkozó lapjainak újraközlésével emlékezünk.

E jubileumi kiadványban interjúk készültek egyebek mellett a tanács valaha volt elnökeivel. Dr. Suchman Tamással egészségi állapota és a pandémia által kiváltott korlátozó intézkedések miatt hosszas egyeztetések ellenére sem sikerült interjút készíteni. Mivel a térség érdekében végzett munkássága nem merülhet feledésbe, az ügynökség munkatársai e megemlékező, visszatekintő kiadvány számára készítették el az alábbi összeállítást. Ehhez ahol csak lehetett, felhasználtuk azokat a pontosan dokumentálható megnyilvánulásokat, melyeket a BFT ülésein a két ülés között eltelt időben végzett feladatairól mondott, továbbá szó szerint közöljük az elnöksége utolsó napján általa elmondott búcsúbeszédét.

Dr. Suchman Tamás BFT taggá történő kinevezését a 1128/2006.(XII.25.) Kormányhatározat mondta ki, melyet követően a Balaton Fejlesztési Tanács a 2007.01.10-én megtartott rendkívüli ülésén a Balaton Fejlesztési Tanács elnökévé megválasztotta, egyben megköszönte a leköszönő elnök, dr. Sütő László úr eredményes tevékenységét.

Suchman Tamás 2007.január 10. és 2010. december 17. között látta el a BFT elnöki tisztét.

Ezen időszakban – a BFT elnökség mellett – több kormányzati funkciót is ellátott, melyeket a BFT elnökség mellett, attól elkülönülten, azonban a szakmai lehetőségeket kihasználva látott el:

  • Záhony kormánybiztos
  • Pécs EKF kormánybiztos
  • Sávoly kormánybiztos

BFT elnökként több területen is jelenetős előrelépést ért el a térség fejlesztésében. Elnöki időszaka alatt stabilizálta a Tanács munkaszervezetének működési feltételeit, a projektek utófinanszírozásából fakadó likviditási problémákat a központi működési támogatás emelésével és a munkaszervezet törzstőke emelése révén.

Elnöksége elején érzékelte és magáévá tette a régió önállósodásának célját. Az aktuális területpolitikai helyzetben az önálló statisztikai régió esélyét nem igazán látta elérhetőnek, de mindent megtett a Balaton régió területpolitikai súlyának erősítésért (miniszteri, államtitkári képviselet a BFT üléseken, vörsi kihelyezett kormányülés) illetve annak érdekében, hogy a forráselosztás során a Balaton régió is rendelkezzen dedikált forrással.

A 2007-13 EU forrás felhasználási időszakban a fejlesztési források felhasználása központi ágazati programok, illetve regionális operatív programok keretében történt. A Balaton térség fejlesztéseinek finanszírozása – a 3 régióhoz tartozás miatt – komoly egyeztetési folyamatot és a régiós elnökök erőteljes meggyőzését igényelte. Tevékenysége eredményeként a 3 regionális operatív programból elkülönítésre került egy balatoni turisztikai keret, melyre önálló pályázati felhívás került kiírásra.

Suchman elnök úr elnöksége alatt fogalmazódott meg a „Balaton Európa legbiztonságosabb tava” és a „Balaton Európa kulturális tava” szlogen, melyekhez kapcsolódóan

egy sürgősségi mentőhajó beszerzésével új lendületet kapott a vízbiztonsági feladatok eszközfejlesztése, valamint

több projekt keretében is megerősödött a kultúra támogatása a térségben:

  • kidolgozásra került az Európa Kulturális Tava projekt,
  • pénzügyi és szakmai támogatás révén előre lépett a Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökség várományosi helyszín projekt,
  • az M7-es autópálya építése keretében előkerült régészeti leletek a régió kulturális gyűjteményeibe kerültek,
  • megvalósult a Baláca pusztai római kori romok feltárásának szakmai megalapozása.

Elnöksége alatt kiemelt figyelmet fordított a térség média kapcsolataira. 2007-ben – elsősorban a vízminőséghez kapcsolódó negatív sajtó hozzáállást – többszöri egyeztetés, szakmai beszélgetés révén sikerült átfordítani a térség értékeire is koncentráló sajtó hozzáállásra, illetve az M1 televízióval folytatott együttműködés keretében elindult a Balatonról szóló, Balatonról közvetített magazinműsor, a Balatoni Nyár.

Elnöksége alatt fontosnak tartotta azt is, hogy politikai vita, áskálódás szintű ellentét a munkát nem akadályozta.

A BFT szerepét az alábbi két területen látta:

  • Egyrészt az adott lehetőségek szerint a fejlesztési forrásokhoz különféle technikákkal való hozzájutása a pályázóknak, ez egy nagyon fontos feladat, és a támogatás kiadása.
  • Sokkal fontosabbnak tartotta azonban a régió menedzselését, amelyben kifejezésre jut, hogy van gazdája ennek a területnek, az ittlévő és itt működő önkormányzatokkal együtt a fejlesztési tanács is és egy kicsi gazda lehet és ő is a BFT elnökeként, ha ezt nem utasítják vissza. A menedzselés hiánya vagy a menedzselés megléte szignifikáns különbségeket is mutathat egy térség életében.

Tovább a teljes cikkre:

http://www.mrtt.hu/files/comitatus/comitatus_2021_kulonszam.pdf (31-37. o.)