BFT ülés

BFT ülés

2022.07.22. 10:00

Online rendkívüli ülés

Kérem, hogy az ülésen való részvételi szándékát a bftkht@balatonregion.hu e-mail címünkre 2022. július 18. 12:00h.-ig feltétlen jelezze!

Valamint kérem, hogy a szavazati joggal rendelkező tagok, a megtárgyalandó témák fontosságára való tekintettel jelentkezzenek be, akadályoztatásuk esetén a képviseletükről – a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint – gondoskodni szíveskedjenek!

Megtisztelő részvételére feltétlen számítunk!

Az ülés a ZOOM program használatával kerül megrendezésre.

01.
Előterjesztés a BFT 2022. évi fejlesztési forrásának felhasználásáról

Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

1. melléklet - E_BFT_2022_fejlforras_felhasznalas_rendezvenyletöltés
02.
Előterjesztés a BFT fejlesztési forrás maradványának felhasználásáról

Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

1. melléklet - E_fejlforras_maradvany_felhasznalasletöltés
03.
Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöki határozatainak elfogadásáról

Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

1. melléklet - 3_np_E_BFT_Elnoki_hatarozatokletöltés