BFT ülés

BFT ülés

2022.01.21. 11:00

Online rendkívüli ülés

Kérem, hogy az ülésen való részvételi szándékát a bftkht@balatonregion.hu e-mail címünkre 2022. január. 12:00 h.-ig feltétlen jelezze!

Kérem, hogy a szavazati joggal rendelkező tagok, a megtárgyalandó témák fontosságára való tekintettel jelentkezzenek be, akadályoztatásuk esetén a képviseletükről – a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint – gondoskodni szíveskedjenek!

Megtisztelő részvételére feltétlen számítunk!

Az ülés a ZOOM program használatával kerül megrendezésre.

01.
Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács által a településfejlesztési beruházások támogatására kiírt pályázatok bírálatáról

– Az előterjesztés zárt ülés keretében kerül tárgyalásra.

Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.

1. melléklet - 2_np_E_BFT_fejlforras_2022letöltés
02.
Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács 2022. évi fejlesztési forrás felhasználásáról

Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.