HU | EN
logo logo

Balaton Fejlesztési Tanács
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.

HU | EN

BFT ülés 2019.02.08.

2019 február 08 10:00

Balaton Fejlesztési Tanács ülése - 2019. február 8. (péntek) 10:00h.

A Tanács az üléseit évenként legalább négy alkalommal, az előzetesen elfogadott munkatervben meghatározott napirend megtárgyalásával tartja. Jelen ülés keretében tárgyalt napirendek...

Napirend


1. Tájékoztató a balatoni fejlesztésekhez kapcsolódó kormányzati döntések előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekről - 1861/2016 (XII.27.) sz. Korm. határozat megvalósulásáról

Előterjesztés – kiegészítés a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) módosításához kapcsolódó BFT javaslatokról

Előterjesztő: felkérés alapján az érintett szervezetek, Balatoni Integrációs Kft.


2. Tájékoztató a tagszervezetek 2018. évi tevékenységéről, 2019. évi terveiről

Előterjesztők: felkérés alapján az érintett megyei tagszervezetek


3. Tájékoztató a 2021–2027-es időszakra szóló többéves uniós költségvetés tervezetéről, a programidőszak prioritásairól, a hazai tervezés szempontjairól és ütemtervéről, a Balaton Kiemelt Térség kapcsolódó lehetőségeiről, különös tekintettel az integrált területi tervezési és végrehajtási eszközökre

Előterjesztő: Vartus Gergely, tervezésért és nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár, ITM


4. Tájékoztató a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Balaton Kiemelt Térségben végzett feladatairól, a tervezett fejlesztésekről, kitekintéssel Keszthely térségének ívóvíz ellátási problémáira

Előterjesztő: Volencsik Zsolt DRV vezérigazgató


5. Tájékoztató a 2018. évi CXXXIX. tv. negyedik rész a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervéről, valamint a kapcsolódó végrehajtási rendelet tervezetekről

Előterjesztő: Füleky Zsolt helyettes államtitkár, ME Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság


6. Előterjesztés a BFT 2019. évi munkatervéről

Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök


7. Előterjesztés a BFT 2019. évi költségvetéséről és a 2018. évi beszámolójáról

Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács  2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök


8. Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi pénzügyi tervéről

Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.


9. Előterjesztés a Balaton Kiemelt Térség 2018. évre vonatkozó monitoring jelentéséről

Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.


10. Előterjesztés a BFT 2019. évi fejlesztési forrásának felhasználásáról

Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.


11. Előterjesztés a „Mozdulj Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozat 2019. évi megvalósításáról

Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.


Egyebek

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács BFT Elnöki határozatainak elfogadásáról (2018. november 24. - 2019. január 21. között)

Előterjesztés a BFT 30/2018. (2018.10.05.) számú határozatában megfogalmazott – egyes köz- és vízbiztonságot érintő – feladatok elvégzéséről