HU | EN
logo logo

Balaton Fejlesztési Tanács
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.

HU | EN

Területfejlesztés

1. SOMOGY MEGYE

2. VESZPRÉM MEGYE

3. ZALA MEGYE

KAPCSOLÓDÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS:

TOP-1.1.1-16 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

Beadási határidő: 2017.05.22 - 2017.10.02.


TOP-1.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése

Beadási határidő a Területspecifikus mellékletben található.


TOP-1.1.3-16 Helyi gazdaságfejlesztés

Beadási határidő a Területspecifikus mellékletben található.


TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

Beadási határidő: 2017.03.31 - 2017.09.29.


TOP-1.3.1-16 - Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

Beadási határidő: 2017.03.01 - 2017.04.17.


TOP-1.4.1-16 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Beadási határidő: 2017.05.29 - 2017.10.02.


TOP-2.1.1-16 - Barnamezős területek rehabilitációja

Beadási határidő: 2017.05.29 - 2017.09.29.


TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Beadási határidők a Területspecifikus mellékletben találhatók.


TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

Beadási határidők a Területspecifikus mellékletben találhatók.


TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Beadási határidők a Területspecifikus mellékletben találhatók.


TOP-4.1.1-16 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Beadási határidő: 2017.05.29 - 2017.09.04.


TOP-4.2.1-16 - Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Beadási határidő: 2017.05.29 - 2017.09.29.


TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja 

Beadási határidők a Területspecifikus mellékletben találhatók.


TOP-5.1.2-16 - Helyi foglalkoztatási együttműködések

Beadási határidő: 2017.05.22 - 2017.09.20.


TOP-6.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

Beadási határidők a Területspecifikus mellékletben találhatók.


TOP-6.1.4-16 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

Beadási határidő: 2017.02.01 - 2019.09.19.


TOP-6.1.5-16 - Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

Beadási határidő: 2017.02.01 - 2017.06.30.


TOP-6.2.1-16 - Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

Beadási határidő: 2017.02.15 - 2017.08.31.


TOP-6.4.1-16 - Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

Beadási határidő: 2017.02.01 - 2017.06.30. 


TOP-6.5.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Beadási határidők a Területspecifikus mellékletben találhatók.


TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Beadási határidő: 2017.02.28 - 2017.06.30.


TOP-6.7.1-16 Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja

Beadási határidők a Területspecifikus mellékletben találhatók.


Beadási határidő: 2016.06.09 - 2017. 02.17. ("Amennyiben az első és a második szakaszban támogatható projektek hiányában nem kerül lekötésre a meghirdetett keret, a fennmaradó forrás a harmadik szakasz keretére kerül átcsoportosításra"; a harmadig szakaszban a beadási határidő: 2017.05.24.)


VP1-1.1.1-17 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek

Beadási határidő: 2017.03.26 - 2019.03.27.


VP2.-4.1.4-16 - A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

Beadási határidő: 2016.07.06 - 2018.07.06.


VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás

Beadási határidő: 2017.03.11 - 2019.02.28.


VP2-6.3.1-16 - Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

Beadási határidő: 2018.03.20.


VP3-4.2.2-16 - Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása  

Beadási határidő: 2016.09.12 - 2018.09.11


VP6-6.2.1-16 - Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

beadási határidő: 2016.10.24 - 2018.08.23  (kötelezettségvállalási keret kimerülése miatt felfüggesztésre kerül 2016.11.24-én)


VP6-6.4.1–16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

Beadási határidő: 2017.04.03 - 2019.01.28.


VP-6-7.4.1.1-16-Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés.

Beadási határidő: 2016.04.10 - 2018.04.11. (Felfüggesztésre került -2016. május 23.)


VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Beadási határidő: 2017.01.07 - 2019.01.07. (kötelezettségvállalási keret kimerülése miatt felfüggesztésre került 2017.02.09-én)


VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

Beadási határidő: 2017.04.28 - 2019.04.30.